mask

10 trường sư phạm tốt nhất thế giới

Dựa trên danh tiếng học thuật, tỷ lệ trích dẫn của các nghiên cứu cùng chất lượng giảng viên, QS World University Rankings đưa ra danh sách 10 trường đào tạo sư phạm tốt nhất.
10 trường sư phạm tốt nhất thế giới ảnh 1
1. ĐH College London
 • Quốc gia: Anh
 • Năm thành lập: 1826
 • Sinh viên: 31.080
 • Giảng viên: 6.345
10 trường sư phạm tốt nhất thế giới ảnh 2
2. ĐH Harvard
 • Quốc gia: Mỹ
 • Năm thành lập: 1636
 • Sinh viên: 22.429
 • Giảng viên: 4.350
10 trường sư phạm tốt nhất thế giới ảnh 3
3. ĐH Stanford
 • Quốc gia: Mỹ
 • Năm thành lập: 1891
 • Sinh viên: 15.878
 • Giảng viên: 4.285
10 trường sư phạm tốt nhất thế giới ảnh 4
4. ĐH Cambridge
 • Quốc gia: Anh
 • Năm thành lập: 1209
 • Sinh viên: 18.770
 • Giảng viên: 5.490
10 trường sư phạm tốt nhất thế giới ảnh 5
5. ĐH Melbourne
 • Quốc gia: Australia
 • Năm thành lập: 1853
 • Sinh viên: 42.182
 • Giảng viên: 3.311
10 trường sư phạm tốt nhất thế giới ảnh 6
6. ĐH Oxford
 • Quốc gia: Anh
 • Năm thành lập: 1096
 • Sinh viên: 19.720
 • Giảng viên: 6.750
10 trường sư phạm tốt nhất thế giới ảnh 7
7. ĐH Hong Kong
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Năm thành lập: 1911
 • Sinh viên: 20.214
 • Giảng viên: 3.012
10 trường sư phạm tốt nhất thế giới ảnh 8
8. ĐH California ở Berkeley
 • Quốc gia: Mỹ
 • Năm thành lập: 1868
 • Sinh viên: 36.703
 • Giảng viên: 3.321
10 trường sư phạm tốt nhất thế giới ảnh 9
9. ĐH California ở Los Angeles
 • Quốc gia: Mỹ
 • Năm thành lập: 1919
 • Sinh viên: 40.114
 • Giảng viên: 2.859
10 trường sư phạm tốt nhất thế giới ảnh 10
10. ĐH Toronto
 • Quốc gia: Canada
 • Năm thành lập: 1827
 • Sinh viên: 72.207
 • Giảng viên: 9.581

Tin mới