100% cơ sở đảng ở Quỳ Châu ký hợp đồng đặt mua báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TW của Bộ Chính trị về đặt mua và sử dụng báo đảng, ngày 15/12/2016, Bưu điện Quỳ Châu tổ chức ký hợp đồng đặt mua báo với các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn năm 2017.

Đại diện Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Bưu điện huyện chứng kiến Bí thư Đảng ủy xã Châu Tiến Sầm Văn Kính ký hợp đồng đặt mua báo năm 2017
Đại diện Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Bưu điện huyện chứng kiến Bí thư Đảng ủy xã Châu Tiến Sầm Văn Kính ký hợp đồng đặt mua báo năm 2017.

Trong quý 4/2016, Quỳ Châu phát hành 449 tờ Nghệ An/kỳ, trong đó 252 tờ được cấp theo quy định (đối với chi bộ vùng đặc biệt khó khăn, người có uy tín, cán bộ lão thành tiền khởi nghĩa) và 197 tờ đặt mua, đạt tỷ lệ 100% chi bộ, đảng bộ có Báo Nghệ An.

 Đồng chí Lương Thị Chi -Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Châu Thắng ký hợp đồng đặt mua báo Nghệ An năm 2017. Xã Châu Thắng là một trong những Đảng bộ có nhiều cố gắng trong đặt mua báo khi Đảng ủy xã và 11/11 chi bộ đều có Báo Nghệ An
Đồng chí Lương Thị Chi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Châu Thắng ký hợp đồng đặt mua báo Nghệ An năm 2017. 

Điển hình là Trung tâm y tế huyện đặt 13 tờ cho 12/12 chi bộ trạm xá, Công an huyện đặt 8 tờ/8 chi bộ, Bệnh viện đa khoa huyện đặt 5 tờ/5 chi bộ, Đảng bộ thị trấn Tân Lạc 14 tờ/14 chi bộ…

Trên địa bàn Quỳ Châu có 43 đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy và 233 chi bộ đặt mua báo đảng.. Bà Hồ Thị Hương - Giám đốc Bưu điện Quỳ Châu cho biết: " Để thực hiện tốt công tác phát hành báo Nghệ An năm 2017, Bưu điện huyện phấn đấu đến ngày 23/12 sẽ hoàn thành việc ký hợp đồng đặt mua báo cả năm cho 100% đơn vị"./.

                            Phương Hà

TIN LIÊN QUAN