mask

1.146 tỷ đồng cho vay hộ nghèo và cận nghèo

(Baonghean.vn) - Năm 2015, doanh số cho vay từ ngân hàng chính sách trên địa bàn Nghệ An đạt đạt 1.948 tỷ đồng, bằng 110% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó 1.146 tỷ đồng cho  vay hộ nghèo và cận nghèo.

Xây nhà tránh lú ở Nam Cường
Xây nhà tránh lú ở Nam Cường (Nam Đàn) bằng nguồn vốn NHCS. Ảnh H.V

Báo cáo của Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Nghệ An cho biết: Năm 2015, một số chương trình tín dụng có doanh số cho vay lớn  trên địa bàn như: cho vay hộ cận nghèo 589 tỷ đồng, hộ nghèo 557 tỷ đồng, hộ SXKD vùng khó khăn  202 tỷ đồng, nước sạch VSMTNT 202 tỷ đồng.

Doanh số thu nợ đạt 1.723 tỷ đồng, bằng 106% so với cùng kỳ năm trước. Một số chương trình có doanh số thu nợ cao đó là: cho vay hộ nghèo 641 tỷ đồng, HSSV 680 tỷ đồng, hộ SXKD VKK 121 tỷ đồng, hộ cận nghèo 119 tỷ đồng.

Đến nay, tổng dư nợ của ngân hàng đạt  6.456 tỷ đồng, tăng 225 tỷ đồng so với năm 2014, đạt 3,61%. Một số chương trình tăng trưởng cao đó là: hộ cận nghèo tăng 469 tỷ đồng so với đầu năm (+58,5%), NS&VSMT tăng 135 tỷ đồng (+35%), hộ mới thoát nghèo 132 tỷ đồng.

Riêng chương trình cho vay HSSV có doanh số thu nợ đạt 680 tỷ đồng, cho vay đạt 137 tỷ đồng, dư nợ giảm 543 tỷ đồng (từ 2014-2015 dư nợ giảm 1.043 tỷ đồng).

Châu Lan

Tin mới