mask

12 nhạc sĩ, nghệ nhân tham gia trại sáng tác ca khúc về đề tài miền núi Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hoạt động này có ý nghĩa lan tỏa cảm hứng cho các văn nghệ sĩ hướng tới Đại hội các dân tộc thiểu số Nghệ An lần thứ III - 2019, nhằm tạo môi trường, khuyến khích sáng tác đối với các nhạc sĩ, nghệ nhân.

Sáng 12/8, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Nghệ An khai mạc trại sáng tác ca khúc về đề tài miền núi Nghệ An năm 2019. Đây là trại sáng tác đầu tiên sau Đại hội X, nhiệm kỳ 2018-2023 và kiện toàn lại cơ cấu tổ chức bộ máy của Hội theo hướng tinh giản biên chế.

Trại sáng tác cũng đặt ra mục tiêu phản ánh chân thực đời sống xã hội miền núi bằng âm nhạc, góp phần thúc đẩy và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc.
Trại sáng tác cũng đặt ra mục tiêu phản ánh chân thực đời sống xã hội miền núi bằng âm nhạc, góp phần thúc đẩy và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc.
Miền núi Nghệ An có 6 dân tộc anh em, cư trú trên 10 huyện miền núi và biên giới, có phong tục, tập quán đa dạng, phong phú; là mảng đề tài rộng lớn và hấp dẫn các văn nghệ sĩ khám phá. Trại sáng tác cũng đặt ra mục tiêu phản ánh chân thực đời sống xã hội miền núi bằng âm nhạc, góp phần thúc đẩy và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc.

Trại sáng tác ca khúc về đề tài miền núi Nghệ An lần này có 12 nhạc sĩ, nghệ nhân là hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Nghệ An tham gia và sẽ kết thúc vào cuối tháng 9/2019.

Trong phần tổng kết trại, sẽ trao giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc tham gia trại sáng tác.

Tin mới