mask

1.587 đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

(Baonghean.vn) - Ban Tổ chức Trung ương đã hoàn thiện tổng hợp hồ sơ và dữ liệu; rà soát, thẩm định tiêu chuẩn, phân tích chất lượng, cơ cấu đại biểu 67 đoàn dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, số lượng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng là 1.587 người, tăng 5,1% so với nhiệm kỳ Đại hội XII.

Chiều 30/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến quý IV/2020, triển khai nhiệm vụ công tác từ nay đến Đại hội XIII của Đảng. Các đồng chí: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Cùng dự có đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

THAM MƯU CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Quý IV/2020, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy các cấp, vừa nỗ lực khắc phục khó khăn, vừa triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

1.587 đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trong đó, ngành tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương để hoàn thành đại hội đảng bộ các cấp sớm hơn so với các nhiệm kỳ trước; đồng thời lần đầu tiên tham mưu tổ chức thành công Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thành công, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. 

Ban Tổ chức Trung ương đã tích cực tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ các hội nghị Trung ương 13, 14 (khóa XII) và Đại hội XIII của Đảng gắn với bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó, ngành đã thực hiện tham mưu phân bổ cơ cấu, số lượng; thực hiện quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự để báo cáo Tiểu ban Nhân sự, Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương 13 (khóa XII) xem xét, quyết định giới thiệu các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và giới thiệu nhân sự Ủy viên UBKT Trung ương khóa XIII. 

Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu triển khai quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII trình Hội nghị Trung ương 14 (khóa XII) xem xét, quyết định giới thiệu. Hội nghị đã thống nhất cao giới thiệu nhân sự 22 đồng chí (bao gồm cả tái cử và tham gia lần đầu) tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Ban Tổ chức Trung ương cũng đã hoàn thiện tổng hợp hồ sơ và dữ liệu; rà soát, thẩm định tiêu chuẩn, phân tích chất lượng, cơ cấu đại biểu 67 đoàn dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo số liệu tổng hợp, số lượng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng là 1.587 người, tăng 5,1% so với nhiệm kỳ Đại hội XII, trong đó có 221 đại biểu (13,93%) là nữ, 177 đại biểu (11,15%) là người dân tộc thiểu số và 69 đại biểu (4,35%) dưới 40 tuổi, 1.074 đại biểu (67,67%) có trình độ từ thạc sỹ trở lên.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã cụ thể hóa và tiếp tục triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác Tổ chức xây dựng Đảng; mạnh dạn thí điểm thực hiện nhiều nội dung đổi mới trong công tác cán bộ phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo được những kết quả quan trọng bước đầu khi tiến hành đánh giá, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

HOÀN THÀNH CÁC BƯỚC PHỤC VỤ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh những nội dung trọng tâm trong tháng 1 và quý I/2021 của ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

1.587 đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII ảnh 2
Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Zing.vn

Trong đó, toàn ngành cần tiếp tục tham mưu thật tốt chuẩn bị triển khai nghị quyết đại hội cấp tỉnh và các cấp thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Đặc biệt, ngành Tổ chức xây dựng Đảng chuẩn bị, tham mưu thật tốt cho Hội nghị Trung ương 15 (khóa XII) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là đóng góp xây dựng Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương lưu ý, toàn ngành không vì tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm mà lơ là công việc thường xuyên. Trong đó cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết về xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức; thực hiện tốt quy định nêu gương và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1.587 đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII ảnh 3
Các đại biểu tham gia Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu Ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu quan tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid -19; thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ nhân dịp Tết Nguyên đán, cán bộ không tái cử; quan tâm công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng. 

Cùng với đó, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục thực hiện các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng theo phương châm: “Đoàn kết - Trung thành - Trung thực - Trong sáng - Gương mẫu - Tinh thông - Chuyên nghiệp”;…

Tin mới