mask

16 cá nhân đạt giải cuộc thi ‘Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công’ tuần thứ tư

(Baonghean.vn) - Triển khai Kế hoạch số 452/KH-UBND ngày 1/7/2022 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” năm 2022, Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 1/7/2022 của UBND tỉnh ban hành Thể lệ cuộc thi, từ ngày 12/9/2022 đến ngày 19/9/2022 đã diễn ra tuần thi thứ tư của cuộc thi.
0:00 / 0:00
0:00
16 cá nhân đạt giải cuộc thi ‘Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công’ tuần thứ tư ảnh 1

Cải cách hành chính trong Khối CCQ tỉnh. Ảnh tư liệu

Kết quả:

Tuần thi thứ tư có 135.930 lượt thi, trong đó có 56.577 lượt thi trả lời đúng hết các câu hỏi (đạt 41,6%).

Có 180/212 đơn vị, địa phương có người tham gia cuộc thi (đạt 85%).

Trong tuần thi thứ tư, một số đơn vị triển khai tốt, có lượng người tham gia dự thi cao, tiêu biểu:

- Khối cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh.

- Khối cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện: Thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc.

- Khối các Trường THPT: Trường THPT Thanh Chương 3, Trường THPT Quỳnh Lưu 2.

Tuần thi thứ tư có 16 thí sinh đạt giải cá nhân; Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị đạt Giải tập thể với 591 người tham gia dự thi, 2.721 lượt dự thi, trong đó có 1.802 lượt dự thi trả lời đúng hết các câu hỏi (đạt tỷ lệ 66,2 %).

Danh sách các cá nhân đạt giải:

16 cá nhân đạt giải cuộc thi ‘Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công’ tuần thứ tư ảnh 2
16 cá nhân đạt giải cuộc thi ‘Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công’ tuần thứ tư ảnh 3

Kết quả các đơn vị tham gia cuộc thi tuần thứ tư:

16 cá nhân đạt giải cuộc thi ‘Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công’ tuần thứ tư ảnh 4
16 cá nhân đạt giải cuộc thi ‘Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công’ tuần thứ tư ảnh 5
16 cá nhân đạt giải cuộc thi ‘Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công’ tuần thứ tư ảnh 6
16 cá nhân đạt giải cuộc thi ‘Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công’ tuần thứ tư ảnh 7
16 cá nhân đạt giải cuộc thi ‘Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công’ tuần thứ tư ảnh 8
16 cá nhân đạt giải cuộc thi ‘Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công’ tuần thứ tư ảnh 9

Tin mới