16 tập thể và cá nhân ngành Văn hóa và Thể thao được khen thưởng về thực hiện cải cách hành chính

(Baonghean.vn) - 6 tập thể và 10 cá nhân được Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tặng Giấy khen vì có thành tích tốt trong thực hiện Chương trình Cải cách hành chính.

Sáng 4/6, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2030.

Tham dự hội nghị có đại diện Sở Nội vụ; toàn thể bộ cán bộ, công chức, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành, thị. Ảnh: Công Kiên

Triển khai thực hiện Chương trình Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, Sở Văn hóa và Thể thao đã đạt được những kết quả trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách hành chính công…

Trong đó, nổi bật là Sở đã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, lựa chọn cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ để làm việc tại Bộ phận một cửa, đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Nhờ vậy, 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả đúng thời gian quy định, giảm chi phí giao dịch cho các tổ chức, công dân.

Đồng thời, xây dựng các Đề án “Sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giai đoạn 2018 – 2021 và những năm tiếp theo”.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao trao Giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính. Ảnh: Công Kiên

Trên cơ sở đó, xây dựng các Đề án hợp nhất một số cơ quan, đơn vị như hợp nhất Đoàn Ca múa nhạc dân tộc với Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ; hợp nhất Trung tâm thi đấu và Dịch vụ thể thao với Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện thể thao…

Việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng  theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đã giúp cho công việc đi vào nề nếp, bám sát mục tiêu chung của cơ quan và mục tiêu riêng của từng phòng, làm việc có kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thông qua báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu đã đề ra…

Giai đoạn 2021 – 2030, Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục thực nhiệm vụ cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực. Không ngừng bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế nội bộ; đẩy mạnh rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao trao Giấy khen cho các cá nhân thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính. Ảnh: Công Kiên

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao trách nhiệm các đơn vị trong thực hiện tự chủ nguồn kinh phí để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí, nâng cao đời sống cho người lao động…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến tham luận tập trung vào các vấn đề: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý di sản; giải pháp cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả các đơn vị hành chính; nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật.

Dịp này, có 6 tập thể và 10 cá nhân được Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tặng Giấy khen vì có thành tích tốt trong thực hiện Chương trình Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

Công Kiên

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới