mask

23 nhà ngoại giao Anh bi Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu rời khỏi nước này

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố persona non grata đối với 23 nhà ngoại giao Anh và yêu cầu những người này rời Nga trong vòng một tuần lễ.
Bộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga

Moskva cũng rút lại thỏa thuận về việc mở Tổng lãnh sự Anh tại St. Petersburg. Ngoài ra, hoạt động của Hội đồng Anh bị chấm dứt liên quan đến quy chế chưa được giải quyết của nó.

Các thủ tục liên quan sẽ được thực hiện theo thông lệ pháp lý quốc tế.

Tin mới