mask

3 khâu đột phá của Công đoàn Nghệ An nhiệm kỳ 2018- 2023

(Baonghean.vn) - Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội Công đoàn Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã thành công tốt đẹp và bế mạc chiều 19/4.
Ban Chấp hành Công đoàn Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 44 đồng chí nhận nhiệm vụ trước đại hội. Ảnh: Đức Anh
Ban Chấp hành Công đoàn Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 44 đồng chí nhận nhiệm vụ trước Đại hội. Ảnh: Đức Anh

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nghệ An, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Trong đó tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, đó là: Nâng cao chất lượng, trình độ của đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng hoàn thiện tổ chức công đoàn tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; Chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên gắn với bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tăng cường xây dựng và phát triển nguồn lực, đáp ứng yêu cầu hoạt động phong phú, thiết thực và hướng tới người lao động của tổ chức công đoàn các cấp.

Nghị quyết cũng đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Nhóm chỉ tiêu tổ chức Công đoàn phối hợp thực hiện, gồm:

- Hàng năm có 100% cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị dân chủ; trên 80% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn tổ chức hội nghị người lao động; trên 80% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; trên 90% người lao động trong các đơn vị có tổ chức Công đoàn được ký kết hợp đồng lao động.

- 100% doanh nghiệp nhà nước; trên 80% doanh nghiệp ngoài nhà nước có thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó có ít nhất 30% bản thỏa ước lao động tập thể đạt loại A.

- Hằng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu được ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Đức Anh

Nhóm chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức Công đoàn:

- 100% đơn vị có tổ chức công đoàn với trên 90% công nhân, viên chức lao động được tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách pháp luật.

- Thành lập mới ít nhất 150 công đoàn cơ sở, kết nạp tăng thêm 15.000 đoàn viên; 100% đơn vị có trên 25 lao động thành lập được tổ chức Công đoàn.

- Phấn đấu hàng năm có trên 85% công đoàn cơ sở cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước; 60% công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước, nghiệp đoàn đạt vững mạnh; 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại tốt.

- 100% ủy viên Ban Chấp hành công đoàn các cấp được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn, 30% cán bộ lãnh đạo chủ chốt có trình độ cao cấp chính trị.

- Triển khai đầu tư xây dựng được 1 thiết chế của tổ chức Công đoàn tại Khu Kinh tế Đông Nam.

- 100% công đoàn cơ sở cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, 70% trở lên công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước thành lập Ban Nữ công quần chúng theo qui định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Ban Chấp hành công đoàn các cấp ít nhất có 30% là nữ; trên 90% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

- Phấn đấu 95% đơn vị nộp kinh phí công đoàn theo qui định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Trong nhiệm kỳ công đoàn cấp trên trực tiếp tổ chức kiểm tra công đoàn cấp dưới ít nhất 01 lần.

- Trên 90% đoàn viên tham gia đóng góp các loại quỹ, hàng năm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa ít nhất 30 nhà "Mái ấm công đoàn" cho công nhân, viên chức, lao động nghèo.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Tử Phương tặng hoa cho các Ủy viên BCH Công đoàn Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2013 - 2018 không tiếp tuc tham gia kháo mới. Ảnh: Đức Anh
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Tử Phương tặng hoa các Ủy viên BCH Công đoàn Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2013 - 2018 không tiếp tục tham gia khóa mới. Ảnh: Đức Anh
Ban Chấp hành Công đoàn Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 44 đồng chí ra mắt và nhận nhiệm vụ trước đại hội. Dịp này, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh cũng đã tặng hoa cho các Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2013 - 2018 không tiếp tục tham gia khóa mới. 

Tin mới