3 nội dung được HĐND tỉnh Nghệ An dự kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 15

(Baonghean.vn) - 3 nội dung được Thường trực HĐND tỉnh dự kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 15 tới là công tác quản lý đất đô thị; quản lý hạ tầng lưới điện và hoàn trả lưới điện nông thôn; bất cập trong quản lý hạ tầng giao thông.

Bất cập chế độ cán bộ

Chiều 19/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban với các tổ đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành, thị xã nhằm thông tin dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh; đồng thời nắm bắt các vấn đề từ thực tiễn để nghiên cứu đưa vào nội dung kỳ họp. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Chiều 19/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với các tổ đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành, thị xã nhằm thông tin dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII; đồng thời nắm bắt các vấn đề từ thực tiễn để nghiên cứu đưa vào nội dung kỳ họp. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 20 - 22/7/2020. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét 26 báo cáo và 19 dự thảo nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Tại hội nghị, vấn đề được các đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện quan tâm đặt ra liên quan đến thực hiện Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND, ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh về mức chi bồi dưỡng và quy trình thực hiện mức chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền khẳng định, chính sách ban hành phải tạo điều kiện thuận lợi về mặt thủ tục cho các đối tượng thụ hưởng, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền đề nghị các đại biểu phản ánh các vấn đề từ thực tiễn để Thường trực HĐND tỉnh có cái nhìn toàn diện nhằm lựa chọn đưa vào chương trình kỳ họp tới. Ảnh: Mai Hoa

Theo đại biểu HĐND tỉnh Trần Văn Hường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, qua tiếp xúc cử tri, hiện nay tại một số địa phương đang có 2 cách hiểu khác nhau trong thực hiện Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND. Có địa phương cho rằng, tổ chức hội được thành lập và hoạt động trên cơ sở tự nguyện, cho nên chỉ được hưởng chế độ bồi dưỡng khi thực hiện các nhiệm vụ do bí thư chi bộ và trưởng khối, xóm giao. Cách hiểu thứ 2 là việc chi trả bồi dưỡng cho những người hoạt động ở xóm bao gồm khi thực hiện các nhiệm vụ do bí thư, trưởng khối, xóm giao và việc của chi hội.

Mặt khác, hiệu lực của Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND tính từ ngày 10/6/2020, đồng nghĩa chế độ được hưởng kể từ ngày quyết định có hiệu lực, nhưng cũng có nơi cho rằng sẽ được hưởng truy lĩnh ở thời gian trước đó. Vì vậy, đề nghị HĐND tỉnh đề xuất UBND tỉnh có hướng dẫn cụ thể, tạo sự thống nhất trong thực hiện.

Đại biểu Trần Văn Hường
Đại biểu Trần Văn Hường nêu một số bất cập trong thực hiện chính sách của tỉnh ở cơ sở. Ảnh: Mai Hoa

Cũng liên quan vấn đề này, Phó Chủ tịch HĐND huyện Đô Lương Nguyễn Công Châu cho rằng, Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND mới chỉ quy định về chế độ bồi dưỡng cho chi hội trưởng các chi hội mà chưa có các chức danh khác.

Bên cạnh Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND, nhiều ý kiến cũng bày tỏ tâm tư về chế độ cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xóm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND, ngày 22/12/2019 của HĐND tỉnh bất cập so với thực tiễn, nhất là đối với các xóm sáp nhập.

Đó còn là chế độ kiêm nhiệm cho bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND cấp xã hiện nay cũng chưa được thực hiện; việc thực hiện chế độ cho những người không tiếp tục làm việc ở cấp xã, cấp xóm chậm...

Phó
Phó Chủ tịch HĐND huyện Đô Lương Nguyễn Công Châu cho rằng, Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND mới chỉ quy định về chế độ bồi dưỡng cho chi hội trưởng các chi hội mà chưa có các chức danh khác. Ảnh: Mai Hoa

Dự kiến 3 nội dung chất vấn

Ngoài chế độ, chính sách, tại hội nghị, các đại biểu cũng đặt ra nhiều vấn đề bất cập, bức xúc đề nghị HĐND tỉnh quan tâm như cần có chính sách đầu tư cơ sở vật chất văn hóa, thể thao cho các đơn vị xã, xóm sáp nhập; điều chỉnh chính sách hỗ trợ xi măng tránh cào bằng nhằm tháo gỡ cho các xã khó khăn.

Đó còn là quan tâm giải quyết tồn đọng chính sách đền bù GPMB một số dự án như Quốc lộ 1A, thủy điện Hủa Na. Tỉnh cần có chính sách đặc thù để thành phố phát triển thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ.

Một số đại biểu cũng đề xuất HĐND tỉnh vào cuộc quyết liệt hơn trong vấn đề xử lý dự án treo; quan tâm đến biên chế giáo viên; kiện toàn và tập huấn cho đội ngũ cán bộ hội đồng nhân dân sau đại hội đảng bộ cơ sở…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường thông tin dự kiến 3 nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 15. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở các ý kiến của các đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổng hợp theo từng nhóm vấn đề để đưa vào nội dung chương trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tới; đồng thời chuyển đến các sở, ngành liên quan nghiên cứu tháo gỡ.

Thường trực HĐND tỉnh cũng dự kiến 3 nội dung đưa vào chất vấn tại kỳ họp thứ 15 tới, gồm: công tác quản lý đất đô thị; quản lý hạ tầng lưới điện và hoàn trả  lưới điện nông thôn; bất cập trong quản lý hạ tầng giao thông.

Tin mới