mask

4 nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi phải tập trung trí tuệ, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thực hiện tốt 4 nội dung trọng tâm.

Báo Nghệ An giới thiệu đến bạn đọc toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII của Chủ tịch HĐND tỉnh:
Toàn cảnh kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Duy

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa quý vị đại biểu!

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và đã thành công tốt đẹp. 

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026; nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Nghị quyết quy định số lượng Ủy viên các Ban HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2021. 

Đồng thời, đã tiến hành bầu ra chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh, Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo dân chủ, đúng luật, số phiếu tập trung và đạt tỷ lệ cao. 

Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc tại kỳ họp. Ảnh: Thành Duy
Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc tại kỳ họp. Ảnh: Thành Duy

HĐND tỉnh ghi nhận ý kiến phát biểu tâm huyết, thể hiện trách nhiệm, quyết tâm cao của Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh khi nhận trọng trách, nhiệm vụ được giao phó. HĐND tỉnh tin tưởng và mong muốn các vị vừa được tín nhiệm bầu giữ các chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh cũng như các vị Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh sẽ phát huy cao nhất phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm của mình, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm, kỳ vọng của đại biểu HĐND tỉnh, của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Thưa quý vị đại biểu!

HĐND khóa XVIII đảm nhận trọng trách vào thời điểm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà đang tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025. Quyết tâm chính trị cao và nỗ lực đổi mới, vượt khó của toàn tỉnh trong nhiệm kỳ mới đã bước đầu mang lại và được khẳng định bằng những kết quả khởi sắc về phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2021.

Tốc độ tăng trưởng ước đạt 7,58%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện gần 10 nghìn tỷ đồng, đạt trên 71% dự toán HĐND tỉnh giao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, duy trì, đạt kết quả tốt. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Tinh thần đoàn kết, tin tưởng của nhân dân tiếp tục được củng cố, lan tỏa ngày càng mạnh mẽ.

Bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi phải tập trung trí tuệ, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2025.

Vì vậy, tôi đề nghị các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau đây:

4 nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ảnh 3
Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII dự kỳ họp. Ảnh: Phạm Bằng

Thứ nhất, ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ pháp lý trình cấp thẩm quyền phê chuẩn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh theo quy định pháp luật, nhanh chóng ổn định về mặt tổ chức, sớm ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. 

Thứ hai, các cấp, các ngành cần tập trung tối đa, cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, phải kịp thời hơn, quyết liệt hơn, đồng bộ hơn, phát huy tối đa vai trò sức dân hơn để ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi nhanh dịch bệnh, sớm ổn định tình hình và đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới. 

Phát huy tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng; kiên trì, kiên định, kiên quyết, đồng bộ, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội nhằm thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”. Tiếp tục đẩy mạnh, tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính, theo hướng “nhanh - đúng - hiệu quả”, tạo môi trường thông thoáng, chính sách thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, giải phóng nguồn lực, tiết kiệm nguồn lực để thúc đẩy phát triển. Quan tâm chăm lo văn hóa - xã hội, nhất là giáo dục, y tế, việc làm, chính sách an sinh cho người lao động, người có công; tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội.  

Thứ ba, để hoạt động của HĐND tỉnh hiệu lực, hiệu quả, đề nghị Thường trực, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động, cải tiến lề lối làm việc, tăng cường mối quan hệ phối hợp thường xuyên với cơ quan Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, đơn vị liên quan, tạo nên sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, hiệu quả, bao quát toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của tỉnh. 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh, nhất là hoạt động chất vấn và xem xét, thông qua các nghị quyết; đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri; nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng giám sát đối với toàn bộ hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương, đặc biệt là giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn để kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế trong quản lý, điều hành, giúp cơ quan Nhà nước điều chỉnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần bắt tay ngay vào việc thực hiện chương trình hành động của mình, tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, tích cực nắm bắt thực tiễn, liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri; đôn đốc, giám sát việc giải quyết các các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng quy định; phát huy trí tuệ, dân chủ trong việc thảo luận, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Thứ tư, để chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh, sau kỳ họp này, tôi đề nghị Thường trực HĐND tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ngành liên quan chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, kịp thời, đúng quy định, đảm bảo chất lượng các nội dung trình kỳ họp, nhất là công tác chuẩn bị, xây dựng các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

4 nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ảnh 4
Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII dự kỳ họp. Ảnh: Thành Duy

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa quý vị đại biểu!

Thành công của kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa qua, chúng ta càng cảm nhận sâu sắc hơn về lòng dân, về sự tin tưởng, tín nhiệm, kỳ vọng của nhân dân và cử tri tỉnh nhà đối với sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động của chính quyền các cấp nói chung, trong đó có HĐND tỉnh. Đây là nền tảng, động lực quan trọng và mục tiêu phấn đấu cao cả của HĐND tỉnh trong suốt chặng đường hoạt động sắp tới.

Tin vui thành công của kỳ họp hôm nay, cùng với việc phát huy truyền thống và kinh nghiệm hoạt động trong thời gian qua, ý thức, trách nhiệm cao của mỗi đại biểu, tin tưởng rằng, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp; đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh, trực tiếp là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2025, tỉnh khá trong cả nước vào năm 2030.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, xin chân thành cảm ơn các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh; cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, các đơn vị phục vụ đã góp phần vào thành công của kỳ họp. 

Trân trọng ghi nhận và gửi lời tri ân sâu sắc về những đóng góp, nỗ lực, cống hiến của Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn, các vị Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền và Hoàng Viết Đường, các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII đối với hoạt động của HĐND tỉnh và sự phát triển của tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình. Mong rằng, quý vị sẽ tiếp tục đóng góp tâm sức, trí tuệ, dành sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ đối với HĐND tỉnh và sự phát triển chung của tỉnh nhà trong thời gian tới. 

Cảm ơn toàn thể cử tri và nhân dân tỉnh nhà đã và đang nỗ lực cùng tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid -19, chia sẻ, ủng hộ hoạt động của HĐND tỉnh trong điều kiện khó khăn, bất lợi. 

Kính chúc các vị khách quý, các vị đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trân trọng cảm ơn!

(Đầu đề do Báo Nghệ An đặt)

Tin mới