mask

5 nhóm dịch vụ công được Bộ TT&TT ưu tiên cung cấp hoàn toàn qua mạng trong 2017

Theo danh mục vừa được ban hành kèm Kế hoạch ứng dụng năm 2017 của Bộ TT&TT, có 5 nhóm thủ tục hành chính sẽ được Bộ TT&TT ưu tiên cung cấp trực tuyến mức độ 4 trong năm tới.

Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông (Ảnh minh họa)
Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông. (Ảnh minh họa)

Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017 của Bộ TT&TT vừa được Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng ký quyết định phê duyệt ngày 21/12/2016. Bộ TT&TT giao Trung tâm thông tin phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đôn đốc, giám sát, tổng hợp tình hình triển khai Kế hoạch này đúng quy định.

Một mục tiêu quan trọng của Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017 của Bộ TT&TT là cung cấp đầy đủ thông tin và dịch vụ công trực tuyến. Cụ thể, cùng với việc đăng tải, cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin chính thống của Bộ TT&TT trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ, trong năm 2017, Bộ TT&TT cũng sẽ cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, với tỷ lệ hồ sơ nộp qua dịch vụ công trực tuyến đạt 60%.

Đồng thời, kết nối 100% dịch vụ công liên quan đến thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho doanh nghiệp với Hệ thống hải quan một cửa quốc gia theo yêu cầu của Tổng Cục Hải quan; bảo đảm sẵn sàng về mặt kỹ thuật để thực hiện tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của Bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ.

Kế hoạch cũng hướng tới mục tiêu hoàn thiện, nâng cao chất lượng hạ tầng CNTT, cụ thể: nâng cấp, vận hành hệ thống mạng WAN, LAN, trung tâm dữ liệu dùng chung liên kết các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ hoạt động an toàn, ổn định, liên tục 24/7, kết nối Internet tốc độ cao, thông suốt; xây dựng, triển khai giải pháp tổng thể về giám sát, xử lý sự cố và chuẩn hoá công tác bảo đảm an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin của Bộ TT&TT; và 70% cán bộ, công chức, viên chức đã được cấp chứng thư số sử dụng chữ ký số để trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng.

Về ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ, Bộ TT&TT đặt mục tiêu trong năm 2017 thực hiện tích hợp các hệ thống thông tin dùng chung (hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản điều hành, hệ thống thông tin nội bộ), tạo lập môi trường chia sẻ thông tin rộng khắp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; 100% văn bản không mật trình Lãnh đạo Bộ và 90% văn bản trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị dưới dạng điện tử (gồm cả các văn bản gửi song song cùng văn bản giấy); 80% cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trên môi trường mạng; và tiếp tục thực hiện ứng dụng CNTT kết hợp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO (ISO điện tử).

Đáng chú ý, theo danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến được ưu tiên cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 tại Bộ TT&TT trong năm 2017 được ban hành kèm theo Kế hoạch, bên cạnh nhóm thủ tục “Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện” (Cục Viễn thông) được Bộ ưu tiên cung cấp trực tuyến mức độ 3, có 5 nhóm thủ tục hành chính sẽ được ưu tiên cung cấp trực tuyến mức độ 4 tại Bộ TT&TT trong năm tới, bao gồm: Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với tuyến truyền dẫn vi ba (Cục Viễn thông); Đăng ký hoạt động Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam, Cấp phát sử dụng địa chỉ IP (v4/v6), Cấp phát sử dụng số hiệu mạng, Đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.VN” (Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC).

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT cũng ban hành kèm theo Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017 của Bộ danh mục 27 nhiệm vụ cụ thể thuộc Kế hoạch được giao cho các đơn vị thuộc Bộ chủ trì triển khai, đơn cử như: Xây dựng và phát triển Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử; Xây dựng hạ tầng CNTT dùng chung tại trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện; Triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử và chữ ký số, tích hợp chữ ký số vào các hệ thống thông tin dùng chung (Trung tâm thông tin chủ trì); Bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng CNTT (Cục Tin học hóa chủ trì); Xây dựng phần mềm quản lý xuất nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng; Xây dựng phần mềm quản lý xuất nhập khẩu sản phẩm phần mềm, nội dung số (Vụ CNTT chủ trì); Đầu tư mua sắm thiết bị và xây dựng Trung tâm dữ liệu an toàn mạng; Đầu tư tăng cường năng lực Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia nhăm hỗ trợ cho một số cơ quan Bộ, ngành hoặc địa phương (Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - VNCERT chủ trì)…

Kế hoạch cũng nêu rõ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT cần chủ động sắp xếp nguồn lực, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công đúng quy định, bảo đảm hoàn thành tốt và đúng tiến độ; Triển khai cung cấp và thực hiện thống kê số liệu kết quả xử lý đối với nhóm dịch vụ công cần cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 tại Phụ lục; phối hợp với Trung tâm Thông tin để tích hợp lên Cổng thông tin điện tử của Bộ; đồng thời báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch này theo hướng dẫn và yêu cầu của Trung tâm Thông tin để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng./.

Theo Infonet

Tin mới