mask

5 tháng: Tín dụng tăng 6,53%

Đây được xem là mức tăng cao so với các năm gần đây khi cùng kỳ 2016 tăng 5%, 2015 là 4,5%.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố báo cáo hoạt động ngân hàng 5 tháng đầu năm, trong đó cho biết đến ngày 25/5/2017 tín dụng tăng 6,53% so với cuối năm 2016.

Về tổng phương tiện thanh toán, đến ngày 19/5 tăng 4,41% so với cuối năm 2016, huy động vốn tăng 4,11%, thanh khoản hệ thống ngân hàng đảm bảo, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế và đầu tư cho trái phiếu Chính phủ.

Tín dụng ngân hàng tăng cao sau 5 tháng.
Tín dụng ngân hàng tăng cao sau 5 tháng.

Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay của các tổ chức tín dụng diễn biến ổn định. Một số ngân hàng áp dụng chương trình cho vay đối với một số đối tượng khách hàng với lãi suất ưu đãi. Hiện lãi suất cho vay phổ biến khoảng 6-9% một năm đối với ngắn hạn và 9-11% một năm đối với trung và dài hạn; khách hàng tốt, lãi suất cho vay ngắn hạn 4-5% mỗi năm.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các nhà băng tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh để giữ ổn định lãi suất huy động, phấn đấu giảm lãi suất cho vay.

Theo VNE

Tin mới