mask

6 đơn vị nhận Cờ thi đua xuất sắc của Hội Cựu chiến binh Việt Nam

(Baonghean.vn) - Năm 2018, Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An có 6 đơn vị được nhận Cờ thi đua xuất sắc, 17 tập thể và 9 cá nhân được nhận Bằng khen của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Sáng 24/12, Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Trao cờ thi đua xuất sắc của Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho 6 hội cơ sở thuộc Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung
Trao Cờ thi đua xuất sắc của Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho 6 hội cơ sở thuộc Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Năm 2018, các cấp Hội Cựu chiến binh từ tỉnh đến cơ sở đã có sự đổi mới, sáng tạo, phát triển khá toàn diện, đồng đều. Các cấp hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác: Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ; phối hợp đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; giáo dục cho thế hệ trẻ; tập hợp cựu quân nhân; đối ngoại nhân dân; thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh...

Hội đã thực hiện đạt và vượt 7/8 mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm (riêng chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo không đạt). Đến nay, tỷ lệ hộ cựu chiến binh khá và giàu đạt 69,38%, tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo là 2,67%, giảm 0,72% so với năm 2017.

Tặng bằng khen của Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho 17 tập thể. Ảnh: Thành Chung
Tặng Bằng khen của Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho 17 tập thể. Ảnh: Thành Chung

Các cấp hội cựu chiến binh đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là tham gia giữ gìn an ninh trật tự, tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Kết quả phân loại năm 2018: Có 100% tổ chức hội cơ sở đạt Trong sạch vững mạnh, trong đó có 24,20% đạt Trong sạch vững mạnh xuất sắc.

Trong năm 2019, Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An tập trung vào 5 nhiệm vụ công tác chính, đó là: Xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội; tạo được nhiều việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của cựu chiến binh và gia đình (Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo từ 1-1,5%, xóa trên 20% số nhà tạm hiện còn).

Các Hội Cựu chiến binh huyện, thành, thị ký cam kết thi đua năm 2019. Ảnh: Thành Chung
Các Hội Cựu chiến binh huyện, thành, thị ký cam kết thi đua năm 2019. Ảnh: Thành Chung

Tại hội nghị, Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An đã phát động thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019 giữa các cấp hội và thực hiện công tác khen thưởng năm 2018. Theo đó, có 6 đơn vị của Tỉnh hội đã được nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2018, 17 tập thể và 9 cá nhân được nhận Bằng khen của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; có 70 tập thể và 197 cá nhân nhận Bằng khen của Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Tin mới