6 tháng đầu năm 2019 Nghệ An hợp nhất, sáp nhập 31 đơn vị

(Baonghean.vn) - Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành Nội vụ Nghệ An đã tập trung cao độ cho công tác tổ chức bộ máy, đã tham mưu cho UBND tỉnh quyết định thành lập mới 15 đơn vị, hợp nhất, sáp nhập 31 đơn vị.
a

Chiều 24/6, Sở Nội vụ tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Theo đó, ngành Nội vụ đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị tiếp tục được triển khai đồng bộ trên cả 6 nhiệm vụ và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận như: 100% cơ quan, đơn vị có bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Tất cả các phường, xã đều có thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa,…

Đặc biệt, ngành đã tập trung cao độ cho công tác tổ chức bộ máy, đã tham mưu cho UBND tỉnh quyết định thành lập mới 15 đơn vị, hợp nhất, sáp nhập 31 đơn vị. Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy cho 61 đơn vị.

Giám đốc Sở Nội vụ Đậu Văn Thanh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Giám đốc Sở Nội vụ Đậu Văn Thanh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

6 tháng đầu năm, toàn ngành cũng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 17/4/20195 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Chỉ ra những tồn tại, hạn chế, các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết đã thảo luận đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực như: Thực hiện tốt tổ chức bộ máy, biên chế; xây dựng chính quyền; quản lý công chức, viên chức; cải cách hành chính; công tác thanh tra kiểm tra ngành nội vụ;  công tác thi đua khen thưởng; công tác tôn giáo...

Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Hồ Ngọc Dũng trao đổi về khó khăn trong sáp nhập xã, xóm, đơn vị hành chính. Ảnh: Thanh Lê
Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Hồ Ngọc Dũng trao đổi về khó khăn trong sáp nhập xã, xóm, đơn vị hành chính. Ảnh: Thanh Lê

Lãnh đạo Sở Nội vụ cũng đã giải trình, trả lời các nội dung cụ thể theo tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất của các sở, ban, ngành, huyện, thành thị trong lĩnh vực nội vụ trong 6 tháng đầu năm 2019.

Trong đó, nhiều vấn đề đang được quan tâm như: Xử lý những vướng mắc trong và sau khi sáp nhập thôn xóm; đơn vị hành chính; chế độ trợ cấp đối với công an xã và cán bộ thôn xóm; tuyển dụng, thuyên chuyển, thi thăng hạng viên chức đối với cơ quan hành chính và sự nghiệp công lập; công tác tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế vướng mắc trong triển khai các chủ trương của Trung ương, tỉnh ở cơ sở do thiếu tính đồng bộ, chưa kịp thời.

Cán bộ Sở Nội vụ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Ảnh Thanh Lê
Cán bộ Sở Nội vụ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Ảnh: Thanh Lê

Tin mới