mask

75 % đơn vị ứng dụng các phần mềm tin học trong điều hành, quản lý

(Baonghean.vn) - Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, toàn tỉnh có trên 75% các cơ quan, đơn vị sử dụng các phần mềm dùng chung trong quản lý, điều hành để thực hiện nhiệm vụ.

a
Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin ở mức độ cao của Cục Thuế Nghệ An

Trong đó, 39 đơn vị sử dụng phần mềm M-office, 06 đơn vị sử dụng phần mềm E-Office, 06 đơn vị sử dụng phần mềm i-DOC, 01 đơn vị sử dụng phần mềm BO, 07 đơn vị sử dụng phần mềm theo quy định của ngành. 

Nghệ An cũng đang triển khai mô hình ứng dụng chữ ký số, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Trung tâm Công nghệ Thông tin và TT tổ chức cài đặt bộ công cụ GCA-01 và phần mềm chữ ký số cho 4 đơn vị thí điểm. Kế hoạch trong năm 2016 triển khai ứng dụng đồng loạt tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Sử dụng chữ ký số sẽ tiến tới thay thế dần việc bắt buộc gửi tài liệu văn bản giấy.

Tỉnh tiếp tục xây dựng các dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng internet nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng, hoàn thành đưa vào vận hành. Ngoài các đơn vị đã cung cấp 8 dịch vụ công mức 3, hiện nay, Cục Thuế Nghệ An đã cung cấp dịch vụ công mức độ 4 về kê khai thuế và nộp thuế của Tổng Cục Thuế. Cục Hải quan Nghệ An đã triển khai dịch vụ công cấp 3 tích hợp lên Cổng TTĐT. UBND thành phố Vinh đã cung cấp 7 dịch vụ công trực tuyến cấp 3.

Trân Châu

Tin mới