mask

8 lĩnh vực Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ tham gia giám sát, phản biện trong năm 2020

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Hội nghị triển khai hoạt động năm 2020 đối với các Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XIV, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn, Hội đồng tư vấn sẽ phát huy tối đa năng lực, trí tuệ để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Từ đó góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, đặc biệt là công tác giám sát - phản biện xã hội.
Chiều 5/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động năm 2020 đối với các Hội đồng tư vấn UB MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XIV (nhiệm kỳ 2019 – 2024). Đồng chí Võ Thị Minh Sinh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh đồng chủ trì hội nghị.
Chiều 5/2, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động năm 2020 đối với các Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XIV (nhiệm kỳ 2019 - 2024). Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ trong tình hình mới, đặc biệt là nhiệm vụ giám sát - phản biện xã hội trong tình hình mới,  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã có Quyết định thành lập 3 Hội đồng tư vấn cho Ủy ban MTTQ tỉnh gồm: Hội đồng tư vấn Kinh tế, Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội, Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật.

Với 29 thành viên là các chuyên gia, nhà nghiên cứu, cán bộ đã nghỉ hưu và đang đương chức, Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ tỉnh có nhiệm vụ hỗ trợ cho MTTQ các cấp trong việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân thông qua việc giám sát, phản biện những vấn đề khó khăn, bất cập ở cơ sở. Đồng thời hiến kế giúp Đảng, Nhà nước chỉnh sửa, ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Tại Hội nghị, đại diện Thường trực UB MTTQ tỉnh đã công bố thành lập các Hội đồng tư vấn UB MTTQ trong. Ảnh: Thanh Quỳnh
Tại Hội nghị, đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã công bố thành lập các Hội đồng tư vấn UBMTTQ  Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua công tác phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp vẫn chưa mạnh. Một trong những nguyên nhân của tồn tại trên là bởi thiếu đi sự đồng hành của các ban tư vấn, các chuyên gia, cộng tác viên tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Từ thực trạng đó, việc quyết định thành lập Hội đồng tư vấn được kỳ vọng là chìa khóa để “hóa giải” nút thắt trong việc nâng cao năng lực thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ. Vì vậy, các thành viên Hội đồng tư vấn cần đưa hoạt động vào nề nếp, chất lượng và làm việc bằng tâm huyết của mình để nắm bắt kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức thiết đang đặt ra trong thực tiễn. 

Đồng chí nêu rõ thêm, công việc giám sát, phản biện là việc khó, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực, trong đó có những lĩnh vực nhạy cảm, do vậy nhận thức và trách nhiệm của người làm công tác phản biện là rất lớn. Trong thời gian tới, đặc biệt là năm 2020 Hội đồng tư vấn cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 8 nhiệm vụ đã đề ra, đưa hoạt động đi vào thực chất, toàn diện trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. 

Thành viên của Hội đồng tư vấn UB MTTQ đều cho rằng Ảnh: Thanh Quỳnh
Nhận nhiệm vụ, các thành viên của Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ hứa sẽ phát huy năng lực nhằm thực hiện công tác giám sát - phản biện một cách khách quan, trung thực với mục tiêu chung  xây dựng vì sự phát triển của tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh


8 lĩnh vực Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia giám sát, phản biện năm 2020:

1. Rà soát, đánh giá lại các Nghị quyết, cơ chế, chính sách lớn của giai đoạn 2016 - 2020, chuẩn bị cho giai đoạn 2021 - 2025 với tầm nhìn đến năm 2030.

2. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội về cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh một cách thực chất, hiệu quả hơn.

3. Tăng cường công tác đối ngoại; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh; đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

4. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung cho đầu tư phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên cơ sở thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương về cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công.

5. Chăm lo, phát triển văn hóa, con người Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế.

6. Quản lý, khai thác có hiệu quả nguồn lực tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

7. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

8. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Tin mới