8 tiêu chuẩn chung và 3 tiêu chuẩn riêng của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

Dự thảo thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định lãnh đạo Sở phải có đủ tám tiêu chuẩn chung và ba tiêu chuẩn riêng.

Ngày 24/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh giám đốc, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, lãnh đạo Sở phải có đủ tám tiêu chuẩn chung và ba tiêu chuẩn riêng.

Lãnh đạo Sở phải sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc và công nghệ thông tin, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục theo quy định, có thời gian công tác trong ngành giáo dục từ năm năm trở lên.

Theo dự thảo, cả giám đốc và phó giám đốc Sở cần có năng lực dự báo, tư duy chiến lược, quản lý sự thay đổi và có thể xử lý thông tin truyền thông. Lãnh đạo Sở phải tham mưu cho UBND cấp tỉnh trong việc triển khai chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo; có năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình nhằm giải quyết vấn đề tại địa phương.

Những người này cũng cần có khả năng phối hợp với các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời xây dựng môi trường làm việc văn hóa, phát huy sức sáng tạo của các thành viên trong cơ quan.

8 tiêu chuẩn chung và 3 tiêu chuẩn riêng của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo  ảnh 1

Ông Thái Văn Thành (bên trái) nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An hồi tháng 3. Đây là giám đốc Sở đầu tiên có học hàm giáo sư. Ảnh: PV

Về những tiêu chuẩn riêng, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phải tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành về giáo dục và đào tạo, từng đảm nhiệm chức phó giám đốc sở hoặc tương đương trở lên. Còn phó giám đốc Sở tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công tác, đảm nhiệm; từng giữ chức vụ trưởng phòng thuộc sở trở lên.

Trước đó năm 2018 và đầu năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều thông tư quy định quy chuẩn chức danh như chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông, hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông và mầm non.

Tin mới