Ảnh dự thi Khoảnh Khắc Vàng 2018: Du lịch trên sông Giăng

(Baonghean.vn) - Du lịch trên sông Giăng (Con Cuông).
Du lịch trên sông Giăng (Con Cuông). Ảnh: Hồ Sỹ Hùng
Du lịch trên sông Giăng (Con Cuông). Ảnh: Hồ Sỹ Hùng