mask

Anh Sơn tập trung phát triển kinh tế và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

(Baonghean.vn) - Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm quyết tâm thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, tạo khí thế cho cả nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Anh Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân...
 
Anh Sơn tập trung phát triển kinh tế và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ảnh 1
Lãnh đạo huyện Anh Sơn thăm hỏi, động viên và trao quà cho các lực lượng phòng, chống Covid-19. Ảnh: P.V

Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Anh Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng. Vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được khẳng định. Các lực lượng tuyến đầu phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong phòng, chống dịch. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân không chỉ tự giác chấp hành yêu cầu giãn cách xã hội mà còn tích cực tham gia tự quản, đóng góp công sức, vật chất, tinh thần; khẳng định nhân dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong công tác phòng, chống dịch. 

Song song với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, huyện Anh Sơn đã tập trung triển khai, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; xây dựng và triển khai các đề án, nghị quyết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và tạo ra sự chuyển biến tích cực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ mới. 

Thăm cách đồng năng suất cao xã Tường Sơn
Thăm cách đồng năng suất cao xã Tường Sơn. Ảnh: P.V

Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, cố gắng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị nên đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2021, cụ thể: Kinh tế được duy trì và phát triển, nhìn chung các chỉ tiêu kinh tế đều tăng so với cùng kỳ năm 2020. Tổng giá trị sản xuất 9 tháng ước đạt 5.069.424 triệu đồng, đạt 68,4% KH, tăng 12,5% so với cùng kỳ.

Các địa phương phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 đang tiếp tục triển khai thực hiện nhằm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Dự kiến đến cuối năm 2021 sẽ có thêm 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 78.660 triệu đồng, đạt 158,6% dự toán tỉnh giao, 92,1% dự toán HĐND giao, tăng 55,9% so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và thông tin, tuyên truyền gắn với các sự kiện chính trị, xã hội được tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình dịch Covid-19.

Đại diện các tổ chức, đoàn thể huyện Anh Sơn trao quà tại Diểm cách ly ở Trường MN Khai Sơn. Ảnh: PV
Đại diện các tổ chức, đoàn thể huyện Anh Sơn trao quà tại điểm cách ly ở Trường Mầm non Khai Sơn. Ảnh: P.V

Công tác giáo dục và đào tạo có nhiều tiến bộ, tập trung hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021, triển khai kế hoạch năm học mới 2021-2022 trong điều kiện dịch Covid-19. Công tác y tế, Dân số - KHHGĐ thường xuyên được chú trọng, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho nhân dân; tích cực ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào khám, chữa bệnh; tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y, bác sĩ ngày càng tốt hơn. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,47%; trong 9 tháng giải quyết việc làm cho 2.590 lao động/KH huyện giao 3.000 người, đạt 86,33%.

Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trong 9 tháng đầu năm, Đảng bộ huyện đã tập trung quan tâm công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể.

Đặc biệt, huyện đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, lựa chọn được những đại biểu ưu tú đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Sau bầu cử, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn củng cố, kiện toàn công tác nhân sự, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
Đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo ban hành và tổ chức thực hiện 14/18 chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Để triển khai thực hiện, huyện cũng đã chỉ đạo các địa phương xây dựng chương trình hành động và lộ trình thực hiện rõ việc, cụ thể. Trong quá trình triển khai, đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, gắn với trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu để mọi nhiệm vụ được thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả. 

Đồng chí Đặng Xuân Quang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Anh Sơn kiểm tra tiến độ dự án trên địa bàn. Ảnh: P.V
Đồng chí Đặng Xuân Quang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Anh Sơn kiểm tra tiến độ dự án trên địa bàn. Ảnh: P.V

Để tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, những tháng cuối năm 2021, huyện Anh Sơn sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Song song với đó, là tiếp tục nghiên cứu và thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng (trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19), rà soát chỉ tiêu nhiệm vụ chưa hoàn thành theo tiến độ của năm 2021. Tập trung hướng về cơ sở, chỉ đạo quyết liệt việc triển khai, thực hiện đề án, kế hoạch của huyện và các địa phương. Ban hành các giải pháp kịp thời, phù hợp để thu hút đầu tư, phát triển nhanh, bền vững các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng và thương mại, giáo dục, chính sách, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai...

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, huyện tập trung nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội trong giám sát và phản biện xã hội. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện việc tổ chức sinh hoạt Đảng định kỳ và quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của chi bộ trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.
Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, Anh Sơn sẽ giữ vững vùng xanh an toàn phòng, chống dịch, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2021 đã đề ra.


Tin mới