mask

Ba nguyên âm Anh - Mỹ người Việt thường đọc sai

Nguyên âm /ʌ/ trong từ "but" thường bị biến thành "ă" hoặc "â" như trong tiếng Việt.
 

Tin mới