mask

Bài giải đề thi Vật lý THPT quốc gia 2018

Xin giới thiệu bài giải đề thi Vật lý THPT quốc gia 2018 do Trung tâm Hocmai.vn thực hiện.

Bài giải đề thi môn Vật lý THPT quốc gia 2018 (mã đề 206):

1. C

2. C

3. B

4. D

5. A

6. D

7. C

8. D

9. B

10. C

11. B

12. C

13. A

14. C

15. A

16. B

17. B

18. D

19. B

20. B

21. A

22. A

23. A

24. C

25. B

26. D

27. A

28.

29.

30.

31. A

32. A

33. D

34.

35.

36.

37. D

38. C

39. B

40. B

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Đề thi môn Vật lý THPT quốc gia 2018 (mã đề 206):

* Lưu ý: Phần đánh dấu trong đề là của thí sinh, không phải đáp án. 

Bài giải đề thi Vật lý THPT quốc gia 2018 ảnh 1
Bài giải đề thi Vật lý THPT quốc gia 2018 ảnh 2
Bài giải đề thi Vật lý THPT quốc gia 2018 ảnh 3
Bài giải đề thi Vật lý THPT quốc gia 2018 ảnh 4

Tin mới