mask

Bám sát các mục tiêu trọng điểm để nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo

(Baonghean.vn) - Phát huy những thành quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, bám sát các mục tiêu trọng điểm để nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới là nhấn mạnh của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường tại Hội nghị Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 diễn ra sáng 10/7.
Sáng 10/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và Hội nghị Báo cáo viên định kỳ tháng 7/2020. Hội nghị được kết nối với 20 điểm cầu tại các huyện, thị trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh
Sáng 10/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và Hội nghị Báo cáo viên định kỳ tháng 7/2020. Hội nghị được kết nối với 20 điểm cầu tại các huyện, thị trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm

Trong 6 tháng đầu năm, công tác tuyên giáo đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh.

Trong đó thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như chủ động tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương. Tích cực triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng một cách hiệu quả; công tác chỉ đạo, định hướng, nâng cao chất lượng tuyên truyền được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và tăng cường sự phối hợp với các sở, ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo trên từng lĩnh vực.

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã tích cực nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, kịp thời phản ánh và đề xuất giải pháp xử lý những vấn đề nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm, góp phần bảo đảm ổn định tư tưởng chính trị.

Công tác tuyên giáo đã tăng cường đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực triển khai các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, lý luận, lịch sử, khoa giáo có hiệu quả.

Tại hội nghị, đại diện ngành Tuyên giáo các huyện: Yên Thành, Quế Phong, Thanh Chương, Nghi Lộc, Đảng ủy Trường Đại học Vinh, Công an tỉnh... đã phát biểu tập trung làm rõ những kết quả nổi bật, mô hình hay, cách làm tốt tại địa phương, đơn vị mình. Đồng thời, chỉ ra một số hạn chế, khó khăn cần tháo gỡ trong thời gian tới.

Đưa công tác tuyên giáo đi vào chiều sâu

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của toàn tỉnh, tạo tiền đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Bên cạnh những thành quả đó, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại khi công tác tuyên truyền trực quan về đại hội ở một số nơi chưa được phong phú, đa dạng; việc chuẩn bị văn kiện đại hội ở một số đơn vị cơ sở chưa kỹ, chưa đầy đủ; tiến độ dự thảo các nội dung văn kiện còn chậm, chưa bảo đảm thời gian theo quy định; công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị chất lượng chưa cao, nhất là ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên giáo trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Quỳnh

Để khắc phục những hạn chế đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ cán bộ tuyên giáo thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh, ngành Tuyên giáo các huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc và các trung tâm chính trị cấp huyện tập trung thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Các đơn vị, địa phương phải đổi mới nội dung, phương thức thực hiện và thực hiện tốt chức năng dự báo, đi trước, mở đường để tham mưu cấp ủy một cách hiệu quả. 

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, người đứng đầu ngành Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị hệ thống tuyên giáo toàn tỉnh cần tham gia tích cực, trách nhiệm vào  công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung thông tin, tuyên truyền về kết quả Kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV; thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng từ nay đến cuối năm như: Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7, kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2020)…

Cần lan tỏa rộng rãi những nỗ lực của các cấp, các ngành trong khắc phục hậu quả của thiên tai, phòng chống cháy rừng, đuối nước; tập trung cho các kỳ thi của ngành giáo dục; chú trọng phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 và công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân.

ảnh tư liệu Đình Tuân
Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo các cấp đã bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương,Tỉnh ủy và cấp ủy địa phương, đơn vị để làm tốt công tác tuyên truyền các sự kiện quan trọng trên toàn tỉnh. Ảnh tư liệu Đình Tuân

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm:

1. Tham mưu quán triệt, học tập, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của cấp ủy và công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác tuyên giáo.

2. Triển khai tuyên truyền đậm nét về đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh. Tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại gắn với tiếp tục phòng chống dịch Covid-19...

4. Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, định hướng thông tin báo chí, xuất bản, xử lý vấn đề báo chí nêu.

5. Tham mưu triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và Ban Chỉ đạo 35; Tổ chức tập huấn công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

6. Tăng cường phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo trong công tác tham mưu, chỉ đạo, định hướng các lĩnh vực công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cấp ủy đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

7. Tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin và dư luận xã hội.

8. Tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, tái bản, thẩm định các cuốn sách lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống theo kế hoạch. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp sau đại hội cấp trên cơ sở theo kế hoạch năm 2020.

Tin mới