mask

'Bám sát cơ sở để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn'

(Baonghean)- Đồng chí Ngọc Kim Nam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương; ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 21, huyện Đô Lương nói về chương trình hành động.

'Bám sát cơ sở để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn' ảnh 1
 

Bản thân tôi rất vinh dự qua các lần hiệp thương được giới thiệu làm ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng thời tôi cũng xác định đây là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, trước nhân dân. Với cương vị công tác của bản thân hiện nay, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất: Thực hiện tốt chức năng của người đại biểu HĐND, bản thân tôi cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất bàn bạc và quyết định đúng đắn những vấn đề quan trọng của tỉnh nhà, xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.

Thứ hai: Cùng tập thể HĐND tỉnh quan tâm nhiều đến cải cách hành chính, công khai minh bạch các quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia giám sát; hoàn thiện cơ chế giám sát để phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu có hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng một nền hành chính hiện đại và mang tính phục vụ cao.

Thứ ba: Tôi sẽ dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri và nhân dân, qua đó nắm bắt tìm hiểu sâu hơn tình hình thực tế, lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị đề xuất của cử tri và nhân dân, kịp thời đề xuất đối với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực như công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn; vấn đề môi trường, an ninh trật tự và an toàn xã hội; các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công,... thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

Thứ tư: Với tư cách là lãnh đạo chủ chốt của huyện, tôi sẽ cùng tập thể Thường trực Huyện ủy, HĐND và lãnh đạo UBND huyện giữ vững và phát huy mối đoàn kết tập thể lãnh đạo; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; củng cố và phát huy mối đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân cùng nhau xây dựng để Đô Lương trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó chú trọng phát huy tốt nội lực, tăng cường thu hút đầu tư vào các các cụm công nghiệp, tạo ra các cực tăng trưởng kinh tế có tác động lan tỏa trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế; khai thác tiềm năng lợi thế phát triển du lịch, tích cực chủ động tham gia chuỗi du lịch văn hóa tâm linh của tỉnh... Đặc biệt, quan tâm, ưu tiên hỗ trợ đầu tư và chính sách an sinh xã hội cho những vùng kinh tế chậm phát triển, đời sống nhân dân còn khó khăn.

Thứ năm: Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ nêu trên, bản thân phải thường xuyên cập nhật kiến thức mới, học hỏi kinh nghiệm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức phẩm chất cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, khiêm tốn, biết lắng nghe, gương mẫu trong cuộc sống; bám sát cơ sở để chỉ đạo các ngành, các cấp địa phương giải quyết kịp thời các vấn đề đặt ra từ cơ sở và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Hà Chi

Tin mới