Bám sát tình hình để tuyên truyền có trọng tâm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nêu định hướng tuyên truyền tháng 03/2023, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ, tổ chức Đảng bám sát tình hình của địa phương, đơn vị để chắt lọc nội dung tuyên truyền có trọng tâm, gắn với việc thực hiện nhiệm chính trị của đơn vị mình.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa ảnh 1

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Triển khai một số Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng

Sáng 22/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh uỷ tháng 2/2023 để quán triệt một số Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng và định hướng công tác tuyên truyền tháng 3/2023.

Tham gia hội nghị có các đồng chí : Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; các báo cáo viên Tỉnh uỷ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh, phó giám đốc trung tâm chính trị các huyện, thành, thị xã.

Tại hội nghị, các báo cáo viên được nghe đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác thu hút đầu tư của tỉnh năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác thu hút đầu tư của tỉnh năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Ảnh: Mai Hoa ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác thu hút đầu tư của tỉnh năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa ảnh 3

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Phan Thị Minh Lý - Trưởng phòng Lý luận chính trị, Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin, phổ biến về Chỉ thị số 20, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới; Nghị quyết số 36, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Kết luận số 48, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Trong đó nhấn mạnh yêu cầu chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận, ủng hộ, thống nhất cao của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng.

Kết luận số 48 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu:

- Đến năm 2025, hoàn thành sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

- Đến năm 2030, hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn lại có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

Đồng chí Ngô Công Mạnh - Trưởng phòng Thông tin và Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đối ngoại nhân dân năm 2022, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ đối ngoại năm 2023.

Đồng chí Ngô Công Mạnh - Trưởng phòng Thông tin và Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin tổng quan tình hình thế giới và nhiệm vụ đối ngoại năm 2023. Ảnh: Mai Hoa ảnh 4

Đồng chí Ngô Công Mạnh - Trưởng phòng Thông tin và Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin tổng quan tình hình thế giới và nhiệm vụ đối ngoại năm 2023. Ảnh: Mai Hoa

Chắt lọc nội dung để tuyên truyền trọng tâm

Về định hướng tuyên truyền tháng 3/2023, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm.

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm tuyên truyền tháng 3/2023. Ảnh: Mai Hoa ảnh 5
Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm tuyên truyền tháng 3/2023. Ảnh: Mai Hoa

Trong đó yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng, các ban tuyên giáo, ban tuyên huấn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh tập trung tuyên truyền các nội dung được thông tin, phổ biến, quán triệt tại hội nghị trên cơ sở bám sát tình hình của địa phương, đơn vị để chắt lọc nội dung tuyên truyền có trọng tâm gắn với việc thực hiện nhiệm chính trị của đơn vị mình.

Tổ chức tuyên truyền về các sự kiện, ngày lễ lớn, như kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023) - lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; tuyên truyền về ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và ngày Biên phòng toàn dân; ngày Quốc tế Phụ nữ; ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng đề nghị các cấp uỷ, tổ chức Đảng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp chủ động, tích cực tuyên truyền đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, gắn với tuyên truyền "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023” nhằm thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, người nước ngoài quan tâm đến Việt Nam tham gia, thể hiện nhận thức, tình cảm, tâm huyết và trách nhiệm của mình đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện Nghị quyết số 35, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa ảnh 6

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Các cấp uỷ, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng và lan toả việc thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ về vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Tin mới