mask

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

(Baonghean.vn) - Sáng 13/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị cho ý kiến về dự thảo các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX ảnh 1
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Thành Duy

THẢO LUẬN DỰ THẢO 4 VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

Hội nghị nhằm cho ý kiến dự thảo lần thứ 4 Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; dự thảo lần thứ 2 Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; dự thảo lần thứ nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; dự thảo lần thứ nhất Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, đối với dự thảo Báo cáo chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về phương châm; chủ đề, đồng thời là tiêu đề; kết cấu; những nội dung điều chỉnh, bổ sung trong đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; bối cảnh tình hình thời gian tới, định hướng và quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX ảnh 2
Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, nhiều ý kiến thảo luận cho ý kiến về phát triển doanh nghiệp trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Bùi Thanh An - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cho rằng, phải có các biện pháp kích thích, thúc đẩy cả về số lượng, chất lượng doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đề nghị xây dựng cơ chế đột phá, tạo động lực để thu hút đầu tư phát triển Khu kinh tế Đông Nam, đặc biệt là cơ chế hỗ trợ các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đồng thời, thống nhất với Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Về lĩnh vực nông nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị sửa lại cụm từ "cây trồng chủ lực” thành “cây trồng chính” và điều chỉnh thêm sản phẩm chủ lực theo nhóm. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX ảnh 3
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt đối với nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, bên cạnh chỉ tiêu về tỷ lệ % số xã đạt chuẩn nông thôn mới, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh nên có chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Vấn đề phát triển miền Tây cũng được nhiều ý kiến thảo luận liên quan đến các vấn đề đời sống, dân sinh, quan điểm phát triển của khu vực này. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho rằng, mặc dù Quyết định 2355/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An chỉ đến năm 2020, nhưng trong giai đoạn mới tỉnh nên cập nhật đầy đủ nội dung của Đề án này để triển khai thời gian tiếp theo.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX ảnh 4
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho ý kiến vào nhiều nội dung dự thảo lần 4 của Báo cáo chính trị, trong đó đối với chủ đề của Đại hội nên cân nhắc bổ sung cụm từ “chủ động” để thể hiện mạnh mẽ hơn quyết tâm của Đảng bộ Nghệ An đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững; đồng thời đồng tình với 3 mũi đột phá dự thảo đưa ra, trong đó đối với đột phá về hạ tầng cần quan tâm đến hạ tầng năng lượng và thủy lợi. 

Đối với các chương trình, đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ quan điểm là các chương trình, đề án phải gắn với nguồn lực để thực hiện.

Ngoài ra, tại cuộc làm việc, các ý kiến cũng trao đổi, thảo luận về một số nội dung khác liên quan đến ngành Y tế, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; định hướng công tác đối ngoại;…

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX ảnh 5
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

THỐNG NHẤT NHIỀU NỘI DUNG QUAN TRỌNG

Kết luận nội dung này, về chủ đề Đại hội, đồng thời là tiêu đề Báo cáo chính trị Bí thư Tỉnh ủy cho rằng cần tiếp cận theo hướng những nội dung cần phải làm, lớn nhất, quan trọng bậc nhất. 

Theo đó, cần đảm bảo các yếu tố: Đầu tiên là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh - đây là một trong những ưu tiên hàng đầu; tiếp theo là ý chí khát vọng vươn lên; và đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững. Bên cạnh đó, có thể cân nhắc bổ sung thêm từ “chủ động”, đồng thời xem xét có nên giữ lại thành tố “phát huy truyền thống” như dự thảo.

Đối với phần đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tiểu ban Văn kiện cần tiếp thu, điều chỉnh để thể hiện chặt chẽ hơn, đồng thời làm rõ và phân tích thêm nguyên nhân chủ quan, nhất là đối với những chỉ tiêu không đạt; tiếp thu một số nhận định để đánh giá cho sát, phù hợp cả về ưu và nhược điểm cả bằng nội dung viết và hệ thống số liệu ở bảng biểu.

Về mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ tới, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá các mệnh đề đều đảm bảo; tuy nhiên cần sắp xếp lại phù hợp hơn; đồng thời với các chỉ tiêu đồng tình xây dựng thêm chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; tuy nhiên đối với chỉ tiêu “Yếu tố năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP)” chưa đưa vào chỉ tiêu của nhiệm kỳ tới;…

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX ảnh 6
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Liên quan đến các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, đồng chí Thái Thanh Quý cũng thống nhất là đối với Khu Kinh tế Đông Nam phải xây dựng cơ chế, chính sách đột phá, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng cho cả tỉnh nhanh hơn. 

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy đồng tình hướng điều chỉnh phát triển vùng Hoàng Mai gắn với vùng Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An là từ phát triển các ngành công nghiệp động lực là chủ yếu sang phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ, du lịch. Các huyện Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa là vệ tinh phát triển tất yếu của vùng này.

Còn phát triển kinh tế - xã hội miền Tây quan tâm phát triển các cửa khẩu, trọng tâm là cửa khẩu Thanh Thủy để khuyến khích hàng hóa lưu thông; phát triển các đô thị như Con Cuông theo hướng đô thị sinh thái… 

Đặc biệt, đối với phát triển miền Tây phải gắn chặt Quyết định 2355/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030.

Đối với các đột phát phát triển, Bí thư Tỉnh ủy đồng tình, trong đó đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với cải cách hành chính cần nhấn mạnh kỷ luật, kỷ cương và liêm chính của bộ máy; đột phá về nguồn nhân lực cần quan tâm nhấn mạnh yếu tố ngoại ngữ.

Đột phá về kết cấu hạ tầng cũng cần nhấn mạnh hạ tầng về năng lượng và thủy lợi. Đặc biệt, trong vòng 5 năm tới quan điểm là phải tập trung hình thành được cụm cảng Cửa Lò để tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất của tỉnh về hạ tầng. Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất có 9 chương trình, đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Bí thư Tỉnh ủy cũng có kết luận cụ thể đối với việc xây dựng dự thảo các văn kiện còn lại, trong đó đối với dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII cần đánh giá quy chế, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành.

Các đại biểu thống nhất phương châm của Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Tin mới