mask

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 8

(Baonghean.vn) - Sáng 30/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lần thứ 8. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 8 ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX. Ảnh: Thành Duy

ĐỊNH KỲ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN HÀNG NĂM 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét, cho ý kiến tình hình lãnh đạo, chỉ đạo; tiến độ, chất lượng xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới đối với dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về kết quả một năm triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 8 ảnh 2
Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày dự thảo báo cáo đánh giá kết quả một năm triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, thực hiện Chương trình hành động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa vào chương trình công tác của năm 2021 và năm 2022; đồng thời chỉ đạo các ban Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đó, các ban Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và các cấp ủy đã cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch, bổ sung nội dung, phân công, đôn đốc các cơ quan tham mưu triển khai thực hiện nghị quyết.

Đặc biệt tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định, việc xây dựng các chương trình, đề án trọng điểm có nhiều đổi mới, triển khai chủ động, bài bản, công phu, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của các cấp các ngành, ý kiến phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. 

Các chương trình, đề án sau khi ban hành đã tổ chức quán triệt và triển khai nhanh vào thực tiễn; một số nội dung đã được HĐND, UBND tỉnh kịp thời thể chế hóa thành các cơ chế, chính sách và có kế hoạch bố trí nguồn lực để thực hiện.

 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 8 ảnh 3
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ -TB&XH Nghệ An trao đổi, làm rõ thêm về kết quả thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo năm 2021. Ảnh: Thành Duy

Cùng với xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị cùng với Nhân dân khắc phục khó khăn do đại dịch Covid -19, nỗ lực thực hiện toàn diện các định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội và có nhiều điểm sáng.

Tuy nhiên, qua hội nghị cũng cho thấy, tiến độ triển khai một số chương trình, đề án trọng điểm chưa đảm bảo tiến độ, phải điều chỉnh thời gian thực hiện hoặc đưa ra khỏi chương trình làm việc;…

Trên cơ sở thảo luận, thống nhất nội dung đánh giá một năm thực hiện Chương trình hành động, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý khái quát lại một số điểm nhấn; trong đó các cấp, các ngành, các tổ chức đảng đã bám sát Chương trình hành động, tích cực chỉ đạo cơ bản đảm bảo tiến độ; nội dung thực hiện đã tập trung lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm; chất lượng xây dựng các đề án, chương trình để cụ thể hóa được quan tâm; tiến hành đánh giá đúng thời gian.

 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 8 ảnh 4
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu kết luận nội dung đánh giá một năm thực hiện Chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy

Sau khi chỉ ra một số nội dung cần khắc phục, rút kinh nghiệm để triển khai tốt hơn trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh, định kỳ hàng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ nghe kết quả thực hiện để rà soát, nhìn nhận kết quả thực hiện qua mỗi năm, qua đó để nhận diện bài học, bất cập, nhằm lãnh đạo khắc phục kịp thời, đảm bảo kết quả đạt được cao nhất. 

Trên cơ sở đó, người đứng đầu Tỉnh ủy lưu ý, ban chấp hành các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy hàng năm cần phải bố trí thời gian nghe và thảo luận việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh và của cấp mình; đồng thời chỉ đạo cấp xã thực hiện tương tự để nâng cao hiệu quả tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp.

THAM MƯU CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH MỚI CHO NGHỆ AN

Trong chương trình làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An cũng đã bàn Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về Nghệ An, nhất là các vấn đề liên quan đến nội dung, thời gian, phương pháp thực hiện. 

Hiện nay, Nghệ An đã báo cáo Ban Bí thư đề nghị phân công Ban Kinh tế Trung ương hoặc Ban Cán sự Đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với tỉnh để triển khai các hoạt động xây dựng báo cáo tổng kết. 

 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 8 ảnh 5
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Mục tiêu đặt ra là trên cơ sở kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 -NQ/TW, xây dựng và đề xuất Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn, cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất dự thảo báo cáo tổng kết chính thức cần phải được trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến, thông qua vào phiên họp thường kỳ tháng 12/2022, để tiến tới trình Trung ương và đề xuất báo cáo Bộ Chính trị vào tháng 4/2023. 

 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 8 ảnh 6
Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Thảo luận về nội dung này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đề nghị điều chỉnh lại tiến độ thực hiện các đơn vị liên quan; đồng thời tiến hành song song quá trình lấy ý kiến, thực hiện báo cáo ở tỉnh và lấy ý kiến các bộ, ngành nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đề nghị tiếp thu các ý kiến, điều chỉnh tiến độ triển khai ở các cấp, ngành để đảm bảo chậm nhất vào tháng 12/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe, cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, trong Kế hoạch cũng phải thể hiện được tiến độ song song thực hiện trong tỉnh và xin ý kiến với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, Hội đồng lý  luận Trung ương, để tranh thủ tối đa trí tuệ, kiến thức, kinh nghiệm của tất cả các thành phần.

 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 8 ảnh 7
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu kết luận về kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, đồng chí Thái Thanh Quý lưu ý, trong thời gian xây dựng báo cáo tổng kết, điều rất quan trọng là tham mưu để Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về Nghệ An và qua đó Quốc hội, Chính phủ cụ thể hóa bằng các cơ chế, chính sách mới, mạnh hơn cho sự phát triển của Nghệ An. 

Do đó, quá trình tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học phải chuẩn bị một bước về vấn đề này, nhất là các ý kiến về cơ chế, chính sách mới có thể đề xuất, áp dụng khả thi cho Nghệ An. 

Tin mới