mask

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 1/10, tại Hội nghị lần thứ 20, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã thảo luận, thông qua các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh ảnh 1
Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;... Ảnh: Thành Duy

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến vào các văn kiện gồm các dự thảo: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, dự thảo Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Các văn kiện trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiếp thu ý kiến các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng tại phiên làm việc ngày 14/9/2020, kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 191 - TB/VPTW, ngày 22/9/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng và ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp ngày 28/9/2020.

Đối với dự thảo Báo cáo chính trị, về chủ đề Đại hội được xác định là: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững”.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh ảnh 2
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ mới là: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới, sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Dự thảo Báo cáo chính trị cũng xây dựng 26 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, trong đó có 7 chỉ tiêu về kinh tế, 8 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 5 chỉ tiêu về môi trường, 1 chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh; 5 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị quyết Đại hội đã được biên tập lại phù hợp với dự thảo Báo cáo chính trị, điều chỉnh, bổ sung và rút gọn từ 13 xuống còn 11 trang.

Dự thảo Chương trình hành động đã biên tập bổ sung, trong đó có thêm nội dung về xây dựng kế hoạch quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội. Trong từng phần bổ sung thêm thẩm quyền phê duyệt và phân công thực hiện.

Đối với dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổ Biên tập và Văn phòng Tỉnh ủy đã biên tập lại theo hướng ngắn gọn hơn để không trùng lặp với Báo cáo chính trị, đồng thời bổ sung thêm các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh ảnh 3
Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy thay mặt Tổ Biên tập làm rõ một số nội dung của các dự thảo văn kiện. Ảnh: Thành Duy

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đề xuất một số nội dung liên quan đến một số chỉ tiêu trong dự thảo Báo cáo chính trị như: Tỷ lệ độ che phủ rừng, tỷ lệ của các khu vực trong nền kinh tế, một số nội dung trong phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm; thu ngân sách;...

Sau khi nghe các ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ý kiến làm rõ thêm các nội dung của Tổ Biên tập văn kiện, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phân tích cụ thể những nội dung được thảo luận, đề xuất.

Trong đó, trên cơ sở phân tích, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất chỉ tiêu tỷ lệ độ che phủ rừng trong nhiệm kỳ tới là 58% như dự thảo Báo cáo chính trị, vì tỷ lệ này đã được xác định dựa trên nhiều yếu tố: Trung ương giao, thực tiễn sau khi rà soát lại 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh, đã tính toán đến sinh kế của người dân miền Tây.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh ảnh 4
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận các nội dung liên quan đến các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy cũng đã phân tích, làm rõ thêm nhiều nội dung khác như: Chỉ tiêu thu ngân sách, phát triển thị xã Hoàng Mai, miền Tây Nghệ An, trong đó đề nghị tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung thêm ý “tăng cường quản lý việc giao đất, giao rừng” vào dự thảo Báo cáo chính trị;…

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất thông qua cơ bản nội dung các văn kiện, riêng đối với nội dung về tỷ lệ các khu vực kinh tế trong GRDP của tỉnh đến năm 2025 trong dự thảo Báo cáo chính trị có ý kiến đề nghị điều chỉnh, Tiểu ban văn kiện sẽ dựa trên tính toán mới nhất của ngành Thống kê để nghiên cứu sâu và tính toán lại, sau đó xin ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bằng văn bản. 

Đây là cuộc họp quan trọng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX sẽ diễn ra tại TP. Vinh từ ngày 16 -18/10/2020 với sự tham dự của 448 đại biểu.

Tin mới