Bản chất chính quyền nhân dân tiếp tục làm nên sức mạnh đất nước trong tình hình mới!

(Baonghean) - 72 năm qua, dù thế giới có nhiều biến động, trật tự thế giới nhiều lần thay đổi, tuy vậy, Việt Nam vẫn thực hiện tốt vấn đề xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân và ngày càng hướng tới sự hoàn thiện. 

Đồng chí NGUYỄN ĐẮC VINH - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An

Phóng viên: Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, nhìn lại 72 năm giành chính quyền về tay nhân dân, trải qua nhiều thác ghềnh, chính quyền đó luôn được giữ vững và không ngừng lớn mạnh. Đồng chí có thể khái quát một số thành quả trong quá trình xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân từ Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945 đến nay?

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Cách mạng Tháng Tám thành công đưa tới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám đã giải quyết được những vấn đề cơ bản của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân do Đảng ta và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh lãnh đạo: Đánh đổ ách thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, đưa nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến thành một nước độc lập, dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước và vận mệnh của mình. Cũng từ đó, nhân dân ta đoàn kết, thống nhất, một lòng theo Đảng và Bác Hồ kính yêu, giữ vững chính quyền và chủ quyền, bảo vệ và phát huy thành quả to lớn của Cách mạng Tháng Tám. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, 2/9/1945. Ảnh tư liệu

Ngay từ khi mới ra đời, Chính quyền non trẻ đã gánh trên vai nhiệm vụ vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Để bảo vệ nền độc lập, dân tộc ta đã trải qua hai cuộc trường chinh vĩ đại: thực hiện cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ chống thực dân Pháp thắng lợi với đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954; vừa thực hiện xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chúng ta còn làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. 

Thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã từng bước vượt qua khó khăn, thử thách, đi lên vững chắc: kinh tế tăng trưởng liên tục ở mức cao, văn hóa, xã hội được chăm lo, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Vị thế của đất nước được nâng tầm cao mới khi thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, là thành viên chính thức của hơn 70 tổ chức quốc tế và khu vực, đầu tư vào các nền thị trường tất cả các châu lục; tham gia hơn 500 hiệp định song phương và đa phương trên nhiều lĩnh vực, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện với nhiều quốc gia hùng mạnh. 

72 năm qua, chính quyền nhân dân các cấp ở Nghệ An ngày càng lớn mạnh. Trong điều kiện một tỉnh có xuất phát điểm thấp, hạ tầng kinh tế yếu kém, đời sống nhân dân nhiều nơi còn khó khăn và lạc hậu, Nghệ An đã vươn lên gánh vác nhiều trọng trách và đóng góp lớn cho đất nước trong các cuộc kháng chiến và trong thời kỳ đổi mới, hội nhập.

Diễu hành chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. Ảnh tư liệu

Ngày nay Nghệ An đang dần trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa khu vực Bắc miền Trung với sự phát triển về mọi mặt. Kinh tế tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng, thu hút đầu tư ngày càng tăng. Hệ thống kết cấu hạ tầng được tập trung xây dựng theo hướng đồng bộ và hiện đại. Đời sống dân sinh, các hoạt động phúc lợi xã hội từng bước được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh. Năng lực quản lý và điều hành của các cơ quan hành chính Nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức ngày càng được nâng cao, cải cách hành chính được chú trọng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biểu cắt băng khánh thành Vinpearl Cửa Hội Resort & Villas tại Cửa Hội, TX Cửa Lò. Ảnh: Tư liệu

Môi trường đầu tư được cải thiện mạnh mẽ và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh không ngừng được cải thiện. Việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp”, Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh” đang góp phần làm cho bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh được vận hành thông suốt, chất lượng và hiệu quả phục vụ nhân dân có nhiều tiến bộ. 

Hoạt động Gặp mặt các nhà đầu tư đầu xuân được Nghệ An thực hiện ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh có bước chuyển biến toàn diện. Ảnh tư liệu

Phóng viên: Bên cạnh những thành quả quan trọng đạt được nói trên, trong lý luận và thực tiễn, Nhà nước của dân, do dân và vì dân đã và đang bộc lộ một số hạn chế tồn tại. Đồng chí nhìn nhận, đánh giá vấn đề này như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Nhà nước của dân, do dân và vì dân ở Việt Nam đã trải qua chặng đường 72 năm phát triển, bên cạnh những mặt ưu điểm là cơ bản, vẫn còn một số bất cập, tồn tại, hạn chế, làm nảy sinh tiêu cực. Với tinh thần nhìn thẳng sự thật, nhiều vấn đề đã được nhận diện như: Bộ máy hành chính nhà nước còn cồng kềnh, đội ngũ đông nhưng chưa mạnh.

Hiệu lực và năng lực quản lý nhà nước trong nhiều lĩnh vực chưa rõ, năng lực quản lý và điều hành kinh tế còn nhiều hạn chế, yếu kém. Nạn tham nhũng, lãng phí còn xảy ra với mức độ nghiêm trọng, thất thoát lớn, tính chất phức tạp. Tình trạng công chức, viên chức gây phiền hà, tiêu cực, oan sai vẫn còn nhiều. Việc thực hiện các hình thức dân chủ còn nhiều hạn chế, nhất là trong tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm. Quyền làm chủ của nhân dân chưa được tôn trọng và phát huy đầy đủ. 

Những hạn chế yếu kém nói trên do nhiều nguyên nhân như: Nền quản trị công của Việt Nam còn nhiều bất cập. Quy định trách nhiệm và cơ chế xử lý trách nhiệm trong các trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu trách nhiệm còn thiếu và chưa cụ thể. Hệ thống công cụ và điều kiện thực thi pháp luật chưa đồng bộ. Hệ thống pháp luật Việt Nam còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng và kém khả năng thực thi. Chế độ đãi ngộ, mức lương và mức phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước còn thấp… 

Phóng viên: Theo đồng chí, để đáp ứng yêu cầu phát triển quê hương, đất nước trong tình hình mới, cần phải thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp gì để chính quyền nhân dân tiếp tục được giữ vững và phát huy bản chất của dân, do dân, vì dân?

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Để tiếp tục hoàn thiện và phát huy bản chất Nhà nước của dân, do dân và vì dân trong tình hình mới, chúng ta có nhiều việc phải làm. Trong đó, một số nội dung đã, đang và sẽ tiếp tục tập trung thực hiện gồm: 

Thứ nhất là, thực hiện mạnh mẽ việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo Hiến pháp năm 2013, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều này là vô cùng quan trọng, vì đất nước muốn ổn định và phát triển, hội nhập sâu rộng và đạt được nhiều thắng lợi, phải có hệ thống pháp luật hoàn thiện, thể chế chính trị hoàn thiện, dân chủ và kỷ cương được đảm bảo. Cùng với đó là xây dựng chính phủ kiến tạo liêm chính, hành động vì người dân và doanh nghiệp.

Bộ máy chính quyền nhân dân các cấp phải học tập và làm theo phong cách gần dân, vì dân, trọng dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt các nội dung này sẽ góp phần giải phóng sức dân, khuyến khích và đẩy mạnh lao động, sản xuất, kinh doanh. Tạo môi trường hòa bình, ổn định, trật tự kỷ cương, thúc đẩy hợp tác phát triển.

Tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2-9. Ảnh tư liệu

Thứ hai là, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực. Cần đặc biệt coi trọng việc tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước. Đảm bảo hệ thống cơ quan hành chính nhà nước tinh gọn, năng động, hiện đại, đội ngũ cán bộ công chức thạo việc, tinh thần trách nhiệm cao, năng lực chuyên môn cao và đáp ứng yêu cầu xây dựng văn hóa công sở tốt. Cần có chính sách tiền lương và phụ cấp phù hợp, đảm bảo thu nhập chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước có mức sống khá so với bình quân chung. 

Thứ ba là, Trung ương cần có cơ chế chính sách thông thoáng để mỗi địa phương phát huy được tính chủ động, sáng tạo nhằm phát huy tối đa sức mạnh nội lực, thu hút ngoại lực, phát huy tốt các điều kiện, tiềm năng thế mạnh riêng. Với Nghệ An, cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách thu hút đầu tư, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ dân sinh. Tạo điều kiện về cơ chế, về hạ tầng để thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch, dịch vụ, tài chính - ngân hàng,…

Khuyến khích và tạo điều kiện để nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật mới, mở rộng sản xuất, kinh doanh, đảm bảo thu nhập bền vững cho người dân. Tập trung xây dựng chính sách kích cầu, khuyến khích thu hút đầu tư phát triển tại các vùng động lực quan trọng để tạo ra những đột phá lớn, từ các khu vực đô thị cho đến các khu kinh tế, khu công nghiệp, từ vùng đồng bằng ven biển cho đến vùng miền Tây Nghệ An rộng lớn và giàu tiềm năng. 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tiếp đoàn công tác của Cộng hòa Liên bang Đức thăm và làm việc tại Nghệ An. Ảnh tư liệu

Thứ tư là, xây dựng và bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, tập hợp, tuyên truyền, vận động, kiên quyết đẩy lùi những âm mưu kích động, chia rẽ, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Giáo dục truyền thống yêu nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân để xây dựng chính quyền nhân dân ngày càng vững mạnh, tiến bộ.

72 năm qua, dù thế giới có nhiều biến động, trật tự thế giới nhiều lần thay đổi, tuy vậy, Việt Nam vẫn thực hiện tốt vấn đề xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân và ngày càng hướng tới sự hoàn thiện. Thời kỳ tới, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cần tiếp tục bảo vệ và phát huy những thành quả đạt được, ra sức thi đua rèn luyện, phấn đấu trong lao động, học tập, chiến đấu và sản xuất, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình, quê hương, xã hội, đó cũng là góp phần tăng thêm tiềm lực, sức mạnh để tiếp tục thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chính quyền và chủ quyền thiêng liêng!

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Ngô Kiên

(Thực hiện)

TIN LIÊN QUAN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới