mask

Bán hàng đa cấp: máy chủ quản lý phải đặt tại Việt Nam

Không chỉ tăng tiền ký quỹ từ mức 5 tỉ đồng lên 10 tỉ đồng, nghị định mới cho phép cơ quan quản lý trong lĩnh vực được truy cập vào tài khoản quản lý của doanh nghiệp kinh doanh đa cấp.

Đây là một trong những nội dung mới vừa được Chính phủ ban hành trong Nghị định 40 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, có hiệu lực từ ngày 2/5/2018, thay thế cho Nghị định số 42 được ban hành cách đây bốn năm.

Theo đó, để được đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, doanh nghiệp phải có 10 tỉ đồng ký quỹ (trước đây chỉ cần 5 tỉ đồng).

Doanh nghiệp phải có hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp, trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp. Hệ thống công nghệ thông tin này phải được vận hành trên máy chủ đặt tại Việt Nam.

Bán hàng đa cấp: máy chủ quản lý phải đặt tại Việt Nam ảnh 1

Đặc biệt, doanh nghiệp tham gia bán hàng đa cấp phải cung cấp quyền truy cập vào tài khoản quản lý hệ thống quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Khác với Nghị định 42 trước đây, nghị định mới ban hành đưa ra các quy định theo hướng doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm tuân thủ quy định về điều kiện kinh doanh, điều kiện lưu hành hàng hóa.

Cụ thể, để bảo vệ người tham gia trước các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính, nghị định mới hạn chế doanh nghiệp cho phép người tham gia ký gửi hàng hóa. Buộc các bên phải giao nhận hàng hóa sau khi thanh toán.

Doanh nghiệp tham gia bán hàng đa cấp phải xuất hóa đơn theo từng giao dịch bán hàng cho từng người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp và khách hàng mua hàng trực tiếp từ doanh nghiệp.

Với các doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại các địa phương, nghị định buộc doanh nghiệp tham gia phải nộp hồ sơ đăng ký và phải được Sở Công thương tại các địa phương đồng ý xác nhận đăng ký hoạt động tại địa phương.

Cơ quan quản lý tại địa phương có quyền thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động nếu doanh nghiệp có các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

Trường hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp có sự tham dự của từ 30 người trở lên hoặc có sự tham dự của từ 10 người tham gia bán hàng đa cấp trở lên, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo tới Sở Công thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước khi thực hiện.

Tin mới