mask

Bán hàng rong, xe ôm, người thất nghiệp chính thức được tiền hỗ trợ

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19.

Theo đó, đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 1 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/4/2020 đến ngày 1/6/2020.

Đang tham gia bảo hiểm bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19.

Doanh nghiệp lập danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương bảo đảm điều kiện theo quy định trên. Đề nghị tổ chức công đoàn công sở (nếu có) và cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận danh sách này.

Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách theo đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động và gửi doanh nghiệp.

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở. Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Mức hỗ trợ là 1,8 triệu đồng/người/tháng, không quá 3 tháng từ tháng 4-6.

Đối với hộ kinh doanh, điều kiện nhận hỗ trợ là doanh thu năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15/1/2020; tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020 theo Quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Hồ sơ đề nghị gửi UBND cấp xã. Trong 5 ngày, UBND cấp xã xác nhận việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế. Trong 2 ngày làm việc, Chi cục Thuế thẩm định, trình UBND cấp huyện tổng hợp. Trong 3 ngày, UBND cấp huyện rà soát, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Trong 2 ngày làm việc, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động được hưởng hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, từ tháng 4 đến tháng 6.

Đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động được hỗ trợ kinh phí khi có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 1/4/2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 15/6/2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo theo quy định tại Quyết định 59/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở rà soát của cấp xã, cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và thực hiện chi trả sau 3 ngày làm việc.

Mức hỗ trợ được hưởng 1 triệu đồng/người/tháng, tối đa trong 3 tháng

Bán hàng rong, xe ôm, người thất nghiệp chính thức được tiền hỗ trợ
Người bán hàng rong cũng được hỗ trợ.

Đáng chú ý, đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, điều kiện hỗ trợ là người lao động bị mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo theo quy định tại Quyết định 59/2015 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian từ 1/4/2020 đến ngày 30/6/2020; cư trú hợp pháp tại địa phương; thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc sau: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế  liệt; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

Căn cứ vào điều kiện thực tế, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định các đối tượng hỗ trợ khác ngoài những người kể trên. Nguồn kinh phí hỗ trợ người bán lẻ xổ số do các công ty xổ số kiến thiết chi trả.

Mức hỗ trợ được hưởng là 1,8 triệu đồng trong thời gian không quá 3 tháng (từ tháng 4-6/2020),

Ngoài ra, Quyết định cũng hỗ trợ một số đối tượng khác.

Cụ thể, người có công với cách mạng đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020.

Hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, cận nghèo trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo đến ngày 31/12/2019 của địa phương.

Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng, trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng 4/2020.

Người có công với cách mạng, được bảo trợ xã hội nhận mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/người/tháng trong 3 tháng theo phương thức chi trả 1 lần.

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 250 nghìn đồng/người/tháng trong 3 tháng theo phương thức chi trả 1 lần.

Quyết định này cũng đưa ra nhiều điều kiện, tiêu chí về hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các chế độ quy định tại quyết định này được áp dụng từ ngày 1/4/2020.

Tin mới