mask

Bản làng vùng rẻo cao Tương Dương rộn ràng chuẩn bị năm học mới

(Baonghean.vn) - Những ngày này, khắp bản làng huyện rẻo cao biên giới Tương Dương rộn ràng không khí chuẩn bị năm học mới. Các thầy, cô giáo vào tận bản, tận nhà vận động học sinh đến lớp; các bậc phụ huynh chung tay, góp sức xây dựng trường học.
Địa hình bị chia cắt bởi sông suối và đồi núi cao
Địa hình bị chia cắt bởi sông, suối và đồi núi cao, bản làng cách xa trường, đường sá đi lại khó khăn, vất vả đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập và đến trường của các em nhỏ vùng rẻo cao huyện Tương Dương. 
Mỗi khi chuẩn bị bước vào năm học mới, các thầy cô giáo
Mỗi khi chuẩn bị bước vào năm học mới, các thầy, cô giáo lại phân công nhau về tận từng bản làng để vận động các em học sinh tiếp tục đến trường. 
Đối tượng
Đối tượng vận động trước hết là những em đến tuổi đi học, tiếp đến là những em có nguy cơ nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa, phải nương tựa ông bà, họ hàng nội ngoại. 
Công việc vạn động học sinh thực sự vất vả, không chỉ vì đường đi lại khó khăn mà còn gặp lúc mùa làm rẫy, không mấy khi gặp phụ huynh ở nhà. Các thầy cô giáo phải phối hợp với chính quyền xã và Ban quản lý bản để phối hợp vạn động.
Công việc vận động học sinh đến trường của các thầy, cô giáo nơi đây vô cùng gian nan, không chỉ vì đường sá đi lại khó khăn mà còn gặp lúc mùa làm rẫy, ít khi gặp được phụ huynh ở nhà. Các thầy, cô giáo phải phối hợp với chính quyền xã và Ban quản lý bản để phối hợp vận động.
Đời sống còn gặp nhiều khó khăn, nguồn kinh phí
Đời sống còn gặp nhiều khó khăn, nguồn kinh phí xây dựng cơ sở vật chất phục vụ dạy học còn hạn chế nên mỗi khi bắt đầu năm học mới, phụ huynh thường được vận động chung tay, góp sức giúp đỡ xây dựng trường học và khuôn viên. 
Phụ huynh ở xã Nhôn Mai
Phụ huynh ở xã Nhôn Mai giúp đỡ trường mầm non của xã làm khu vui chơi cho trẻ.
Không chỉ phụ huynh, các đoàn viên - thanh niên
Các đoàn viên, thanh niên ở xã biên giới Nhôn Mai cũng tích cực giúp đỡ trường mầm non làm khuôn viên và trò chơi cho các em nhỏ, giúp các em có những buổi học lý thú. 

Tin mới