mask

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Thông tri về Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thông tri nêu rõ, việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị quan trọng, là diễn đàn có ý nghĩa của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn. 

Để tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp ảnh 1
Ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh với Ban Thường vụ huyện, thành, thị ủy và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Ảnh: D.T

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp lãnh đạo ban chấp hành công đoàn cùng cấp chuẩn bị tốt nội dung và tổ chức thành công đại hội công đoàn, trong đó cần bảo đảm các nội dung trong báo cáo trình đại hội, thực hiện công tác nhân sự công đoàn.

Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phối hợp với ban thường vụ huyện, thành, thị ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, các sở có công đoàn ngành, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam chỉ đạo ban chấp hành liên đoàn lao động huyện, thành, thị, công đoàn ngành, công đoàn viên chức, Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2013 - 2028.

Theo đó, cấp cơ sở cần hoàn thành đại hội trước ngày 31/5/2023 (những công đoàn cấp trên trực tiếp có từ 200 công đoàn cơ sở trở lên cho phép tổ chức đại hội sớm hơn, bắt đầu từ tháng 12/2022); cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành trước ngày 31/7/2023. Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XIX hoàn thành trước ngày 31/10/2023. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp ảnh 2

Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: Thành Duy 

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, giải đáp kịp thời những kiến nghị, đề xuất của công nhân viên chức, lao động và tổ chức công đoàn; hỗ trợ kinh phí để các cấp công đoàn tổ chức đại hội. 

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn các cấp tổ chức thành công đại hội. Các ban liên quan phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn để đại hội công đoàn các cấp bảo đảm theo đúng quy định.

Tin mới