mask

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chính sách cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội

(Baonghean.vn) - Đến năm 2021, Nghệ An phấn đấu có khoảng 35% số người trong độ tuổi lao động tại địa phương tham gia bảo hiểm xã hội.

Sáng 28/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Đào Tuấn
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Đào Tuấn
 

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Hội nghị nhằm nghe và cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27 và Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Cải cách chính sách tiền lương gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27 của BCH Trung ương đã đề ra mục tiêu tổng quát là thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế và chủ động hội nhập quốc tế của đất nước; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Mục tiêu cụ thể được tính theo các giai đoạn từ nay đến năm 2021, 2025 và 2030.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương.. Ảnh: Đào Tuấn
Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương. Ảnh: Đào Tuấn

Một trong những giải pháp chủ yếu nhằm cải cách chính sách tiền lương là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đề án vị trí việc làm làm cơ sở để thực hiện chính sách cải cách tiền lương.

Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đào Tuấn
Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đào Tuấn

Nguồn lực tài chính để cải cách tiền lương được thực hiện trên cơ sở tăng cường quản lý và đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống gian lận trong thu nộp ngân sách, hàng năm bố trí nguồn, ngân sách thực hiện chính sách theo quy định; Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước, tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên hàng năm để bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Đào Tuấn
Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Đào Tuấn

Việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ  máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”…

Đồng chí Thái Thanh Quý - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự phiên họp. Ảnh: Đào Tuấn
Đồng chí Thái Thanh Quý - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự phiên họp. Ảnh: Đào Tuấn

 Sau khi nghe các đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương, phát biểu chỉ đạo nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII là một chủ trương quan trọng, bao trùm toàn bộ đời sống xã hội, trên tinh thần cải thiện và nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang và người lao động thông qua chính sách cải cách tiền lương.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu chỉ đạo phiên họp. Ảnh: Đào Tuấn
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu chỉ đạo phiên họp. Ảnh: Đào Tuấn

Đặc biệt, Nghị quyết số 27 được triển khai trên cơ sở gắn với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị.

Chính vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu phải xây dựng các lộ trình cụ thể trong thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27, nhất là trong điều kiện Nghệ An là địa phương đi đầu trong việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị công lập. Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết, theo quy định, nguồn vượt thu địa phương sẽ được trích 70% để thực hiện chính sách cải cách tiền lương. Và hai nội dung trọng tâm mà UBND tỉnh và các đơn vị cần hoàn thiện là việc sắp xếp vị trí việc làm và xác định nguồn dành cho công tác cải cách tiền lương.

Không cộng số lao động người Nghệ An ngoại tỉnh nhằm tăng chỉ tiêu đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Đồng chí Lê Trường Giang- Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ố 28 về chính sách cải cách bảo hiểm xã hội. Ảnh: Đào Tuấn
Đồng chí Lê Trường Giang - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28 về chính sách cải cách bảo hiểm xã hội. Ảnh: Đào Tuấn

Tiếp tục phiên họp, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh trình bày dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó mục tiêu cụ thể được nêu ra là đến năm 2021, Nghệ An phấn đấu có khoảng 35% số người trong độ tuổi lao động tại địa phương tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm tự nguyện chiếm khoảng 3,3% lực lượng trong độ tuổi; khoảng 28% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội…

Giai đoạn đến năm 2025 phấn đấu khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tại địa phương tham gia bảo hiểm xã hội và con số này đến năm 2030 là khoảng 60%...

Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28 cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và việc tổ chức thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chính sách cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội ảnh 8
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Đào Tuấn

Phát biểu chỉ đạo nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với một địa phương đông dân như Nghệ An có thể xem là một thách thức lâu dài. Với đề xuất cộng số lao động người Nghệ An đang làm việc ở ngoại tỉnh vào số liệu thống kê nhằm tăng chỉ tiêu, độ bao phủ của đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, quan điểm của Bí thư Tỉnh ủy là không đồng tình, những nội dung khác thống nhất thông qua để ban hành. 

Tin mới