Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hoàng Mai nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Chiều 20/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành. Ảnh: Thành Duy ảnh 1
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành. Ảnh: Thành Duy

TỪNG BƯỚC KHẲNG ĐỊNH MỘT TRONG BA CỰC TĂNG TRƯỞNG CỦA TỈNH

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2016 - 2020) của thị xã Hoàng Mai đạt 14,15%. Hoàng Mai từng bước khẳng định vai trò là một trong ba cực tăng trưởng của tỉnh, quy mô kinh tế đứng thứ 3/21 huyện, thành, thị.

Dự kiến năm 2020 giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 12.197 tỷ đồng, tăng 2,77 lần; bình quân 5 năm (2016 -2020) tăng 25,3%, đóng góp bình quân 10-12% vào tổng giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm của cả tỉnh. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 66.400 tỷ đồng, trong đó Ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng cơ bản 1.273 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng trưởng nhanh, tạo nguồn lực quan trọng phục vụ đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu của thị xã. Kết quả, tổng thu ngân sách 5 năm ước đạt 1.506 tỷ đồng; bình quân hàng năm tăng 28,3%. Dự báo đến năm 2020 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không tính bổ sung từ ngân sách cấp trên) đạt 442,9 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực, đã thu hút được 40 dự án, với tổng số vốn đăng ký trên 16 nghìn tỷ đồng.

Công tác quy hoạch và quản lý đô thị được quan tâm thực hiện; chỉnh trang đô thị bước đầu đạt được những kết quả góp phần tạo cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp, bộ mặt đô thị ngày càng văn minh. Dự kiến hết năm 2020 hoàn thành 50/58 tiêu chí đô thị loại III.

Giá trị tăng thêm bình quân đầu người tăng nhanh, dự kiến đến 2020 đạt hơn 58 triệu đồng, tăng 23,79 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; dự kiến đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,7%.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng được chú trọng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Quốc phòng được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, một trong những mục tiêu chung của Đảng bộ thị xã Hoàng Mai là hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III trước năm 2025 theo hướng văn minh, hiện đại; trở thành một trong các cực tăng trưởng nhanh và bền vững của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy ảnh 3
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các ngành, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có những ý kiến đóng góp cho thị xã.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đề nghị đi đôi với đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2015 -2020, cần tổng thể việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển thị xã Hoàng Mai đến năm 2020 và những năm tiếp theo; để có định hướng cho thời gian tới.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng, thị xã Hoàng Mai cần bám vào phương hướng của tỉnh để tính toán chiến lược phát triển phù hợp. Đó là định hướng phát triển vùng Hoàng Mai gắn với vùng Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An với định hướng thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ, du lịch để tính toán chiến lược.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy ảnh 4
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, Hoàng Mai cần nhìn nhận dựa vào định hướng trên để so sánh lợi thế phát triển, tận dụng cơ hội phát triển với Nghi Sơn để xây dựng chiến lược phát triển.

Ở khía cạnh khác, theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh, Hoàng Mai cũng cần tập trung để phát triển ngành nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản vì đây là một trong những địa phương có đội tàu đánh bắt lớn của tỉnh.

Một số ý kiến cũng cho rằng, Hoàng Mai cần đặt mục tiêu cần phấn đấu hoàn thành và được công nhận đô thị loại III vào năm 2025; chú trọng phát triển kinh tế gắn với an ninh, quốc phòng; việc xây dựng các chỉ tiêu phát triển cho các khu vực nền kinh tế cần phù hợp, logic, chặt chẽ với mục tiêu tăng trưởng chung; nâng cao chất lượng hệ thống chính, nhất là của đội ngũ cán bộ cơ sở; xác định nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá cần rõ hơn; quan tâm đến tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể; chỉ tiêu thu nhập cần cân nhắc tăng gấp đôi so với nhiệm kỳ 2015 - 2020.

SẴN SÀNG CHO "XOAY TRỤC" PHÁT TRIỂN THỊ XÃ

Kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai tiếp thu các ý kiến để hoàn chỉnh Báo cáo chính trị thể hiện được định hướng cho nhiệm kỳ mới và cả chiến lược lâu dài của thị xã.

Đi vào nội dung cụ thể, người đứng đầu Tỉnh ủy đề nghị thị xã Hoàng Mai xác định chủ đề của Đại hội nhiệm kỳ mới cần đảm bảo các thành tố, tập trung, song cần ngắn gọn hơn nhưng thể hiện được quyết tâm phát triển của thị xã;...

Đối với đánh giá nhiệm kỳ 2015 - 2020 cần có tính khái quát cao hơn, số liệu logic, chặt chẽ; đánh giá sâu hơn về công tác tư tưởng, xây dựng đô thị; quan tâm đánh giá nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận nội dung duyệt văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hoàng Mai nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy ảnh 5
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận nội dung duyệt văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hoàng Mai nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Đối với các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới của thị xã, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị nghiên cứu, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ giữa các chỉ tiêu thành phần với các chỉ tiêu chung; bên cạnh đó một số chỉ tiêu thành phần khác cần phải thay đổi cách viết dưới góc độ, tâm thế chuẩn bị của thị xã.

Nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới cũng cần có điểm nhấn trên cơ sở chọn ra các nội dung trọng yếu nhất; đồng thời khâu đột phá trên cơ sở xác định các nội dung về cải cách hành chính, nhân lực, hạ tầng, song cần chọn việc cụ thể hơn.

Đối với định hướng phát triển của thị xã Hoàng Mai, Bí thư Tỉnh ủy phân tích, bắt đầu khi hình thành thị xã Hoàng Mai thì quan điểm của tỉnh là thị xã cùng tiến với Nghi Sơn.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, trên cơ sở phân tích dưới góc độ quản lý và của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học bắt đầu nhìn lại và xác định hướng đi mới cho thị xã.

Đó là Hoàng Mai trở thành một đô thị biển gắn với du lịch, dịch vụ, thương mại, giáo dục, y tế, tài chính, ngân hàng để đón đầu sự phát triển vùng Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An. Và cho đến hiện nay, trong quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX cũng xác định hướng đi này cho Hoàng Mai. Và về lâu dài, thị xã Hoàng Mai sẽ là đô thị cảng biển gắn với logistisc, dịch vụ, hậu cần phục vụ phát triển.

Đồng chí Lê Trường Giang - Bí thư Thị ủy Hoàng Mai phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy ảnh 6
Đồng chí Lê Trường Giang - Bí thư Thị ủy Hoàng Mai phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Muốn đi theo hướng này, Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ cần phải điều chỉnh lại quy hoạch chung; quản lý lại chặt chẽ đất đai, không phá vỡ quy hoạch, gắn với đó giải phóng mặt bằng tốt khi nhà đầu tư đến. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền đồng hành với nhà đầu tư để tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận vì sự phát triển chung.

Đồng chí Thái Thanh Quý cũng yêu cầu trong quá trình phát triển, thị xã Hoàng Mai phải đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp; chú ý công tác an ninh trật tự; trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ cho nhu cầu phát triển không chỉ của thị xã mà còn của các địa phương lân cận, như Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng yêu cầu Đảng bộ thị xã Hoàng Mai vun đắp mối đoàn kết, thống nhất, chân thành, xây dựng để chung tay đưa thị xã phát triển; đội ngũ cán bộ phải sâu sát cơ sở, nắm chắc thực tiễn.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hoàng sẽ diễn ra trong ngày 25 và 26/8/2020.

Tin mới