mask

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quy định số 2993-QĐ/TU ngày 8/7/2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của tỉnh Nghệ An.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ảnh 1
Tại các cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương phải nghiêm túc thực hiện Quy định nêu gương. Ảnh tư liệu: Đào Tuấn

Quy định được xây dựng và ban hành dựa trên nhiều căn cứ, trong đó có Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về "trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng", và thực tế công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Nghệ An, nhằm đưa nội dung nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của tỉnh Nghệ An.

Quy định số 2993-QĐ/TU nêu rõ, cán bộ, đảng viên trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của tỉnh phải gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc quy định những điều đảng viên không được làm; cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương nhiều hơn.

Nêu gương là việc làm cụ thể, thường xuyên, ở mọi nơi, mọi lúc, mọi hành động, việc làm của cán bộ, đảng viên với ý thức, trách nhiệm, tự giác cao.

Quy định nêu 10 nội dung yêu cầu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh Nghệ An phải gương mẫu đi đầu thực hiện, như: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam; Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc và mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Nỗ lực để xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng giàu mạnh, văn minh; Có phong cách lãnh đạo, làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hiệu quả; Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách hành chính; Quyết liệt chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp, không để xảy ra điểm nóng; Tích cực thực hiện quy định về phân cấp, phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực; Chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ; Tôn trọng nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân; tích cực đi cơ sở...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ảnh 2
Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ, trao đổi với người dân xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu để nắm bắt tình hình phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại địa phương. Ảnh: Tư liệu Xuân Hoàng

Bên cạnh đó, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh Nghệ An phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống: Nắm không chắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực mình được phân công phụ trách; Thiếu ý chí phấn đấu; Không gương mẫu trong công tác; Làm việc kém hiệu quả, thái độ làm việc qua loa, chưa hết trách nhiệm; Không sâu sát cơ sở; Nói không nhất quán, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít; Độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân; Chạy hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy phiếu tín nhiệm; Tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức; Tặng quà, nhận quà vì vụ lợi; Lãng phí công quỹ, tài sản, phương tiện, nhân lực và thời gian làm việc; Sống, sinh hoạt, tiêu dùng xa hoa, lãng phí; Tham dự các hội nghị, các cuộc họp không nghiêm túc, vắng họp không có lý do hoặc chưa được sự đồng ý của chủ trì…

Tin mới