Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến dự thảo lần 1 báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh

(Baonghean.vn) - Nhấn mạnh chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh là nội dung hết sức quan trọng, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh phải toát lên được tinh thần, quyết tâm của Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 -2025.

Sáng 29/2, tại phiên họp thường kỳ tháng 2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến dự thảo lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo một số ban Đảng Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan. Ảnh: Thành Duy ảnh 1
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo một số ban Đảng Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan. Ảnh: Thành Duy

3 ĐỘT PHÁ CHO NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị cơ bản đã bám Đề cương được duyệt, gồm hai phần lớn, trong đó: Phần thứ nhất đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Phần thứ hai là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2020 -2025. 

Trong phần hai, dự thảo đã kế thừa định hướng Nghị quyết 26 - NQ/TW ngày 30/72013 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ trước, đồng thời tiếp cận với quan điểm, định hướng phát triển theo Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 10, 11 (khóa XII) và vận dụng và điều kiện cụ thể của tỉnh.

Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào các nội dung gồm: Chủ đề đại hội; đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; định hướng, quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020 - 2025; các chỉ tiêu cụ thể (tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025…); các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá phát triển; dung lượng của dự thảo báo cáo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh góp ý vào dự thảo lần 1 báo cáo chính trị. Ảnh: Thành Duy ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh góp ý vào dự thảo lần 1 báo cáo chính trị. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho ý kiến vào các nội dung như: xây dựng chủ đề đại hội, quan điểm phát triển, các chỉ tiêu… Trong đó, đồng chí cho rằng, cần nghiên cứu, tốc độ tăng trưởng bình quân của nhiệm kỳ tới phải vừa tối thiểu đạt được mục tiêu của Bộ Chính trị đặt ra cho Nghệ An tại Nghị quyết 26 và Thông báo 55, song đảm bảo tính tiến công của tỉnh.

Do đó, cần tính toán xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để tích hợp phương án hai (tăng trưởng bình quân 9,5%/năm) và phương án ba (tăng trưởng bình quân 10,5%/năm) trong dự thảo theo hướng xây dựng chỉ tiêu này có cận dưới, cận trên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đồng tình với 3 đột phá mà dự thảo xây dựng gồm: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, trọng tâm là đổi mới các cơ chế, chính sách phát triển, tạo chuyển biến mạnh mẽ cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư.

Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, gắn với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo; gắn với phát huy các giá trị truyền thống, khơi dậy khát vọng, ý chí mạnh mẽ vươn lên năng động, sáng tạo đổi mới phát triển; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác quản lý, chỉ đạo và phát triển các lĩnh vực.

Tiếp tục phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng giáo dục, y tế, tạo nền tảng để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế, phát triển kinh tế số, quản trị số.

Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, đối với đột phá thứ 2 cần nghiên cứu bổ sung thêm thành tố “phát huy giá trị văn hóa”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy góp ý vào dự thảo lần 1 báo cáo chính trị. Ảnh: Thành Duy ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy góp ý vào dự thảo lần 1 báo cáo chính trị. Ảnh: Thành Duy

Liên quan đến các chỉ tiêu về trường chuẩn quốc gia, một số ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị thảo luận, nghiên cứu kỹ, xây dựng hợp lý. 

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nên cân nhắc hợp lý, thật thận trọng về chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia theo hướng cân đối lại một cách chi tiết, cụ thể và tính khả thi số trường chuẩn quốc gia và số giáo viên tinh giản ở các trường;… Do đó, ngành Giáo dục, các địa phương cần làm rõ vấn đề này để có quyết sách cụ thể.

CHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI PHẢI TOÁT LÊN ĐƯỢC TINH THẦN, QUYẾT TÂM CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH

Kết luận về chủ đề Đại hội, khẳng định đây là nội dung hết sức quan trọng, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh phải toát lên được tinh thần, quyết tâm của Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 -2025.

Do đó, Tiểu ban Văn kiện và Tổ giúp việc tiếp thu các ý kiến thảo luận gắn với định hướng lớn của Trung ương đối với cả nước; đồng thời gắn với những vấn đề cốt lõi của vùng đất và con người Nghệ An như: tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng, hiếu học, cần cù lao động, văn hóa… để xây dựng thật cô đọng, súc tích.

“Những vấn đề này phải nâng lên, định hình được trong chủ đề Đại hội”, đồng chí Thái Thanh Quý nói, đồng thời đề nghị cần căn cứ thêm các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp đột phá của nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận nội dung thảo luận góp ý vào dự thảo lần 1 báo cáo chính trị. Ảnh: Thành Duy ảnh 4
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận nội dung thảo luận góp ý vào dự thảo lần 1 báo cáo chính trị. Ảnh: Thành Duy

Đối với đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, dự thảo văn kiện cần làm rõ thêm việc tổng kết thực tiễn, nâng tầm lý luận để có những lý luận, triết lý, đường hướng phát triển phù hợp Nghệ An. 

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, trong đó có tốc độ tăng trưởng bình quân cho giai đoạn 2021 -2025, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần xây dựng theo hướng thể hiện được quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn; thu hẹp dần khoảng cách giữa Nghệ An với cả nước; song đồng thời phải có tính khả thi, không duy ý chí, cũng không khiên cưỡng, thiếu thực tế. 

Đồng chí Thái Thanh Quý thống nhất với 3 đột phá mà dự thảo xây dựng, nhưng trong đó cần chú ý bổ sung thêm thành tố truyền thống văn hóa, đất và người Nghệ An. Liên quan đến chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia, việc đưa vào dự thảo thành một chỉ tiêu để Đại hội thảo luận là đúng, tuy nhiên trước thực tiễn đặt ra, ngành Giáo dục và các địa phương, ngành liên quan cần xem xét, cân nhắc, đảm bảo chỉ tiêu sát thực tế.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận nhiều nội dung quan trọng khác như: cho ý kiến về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa để đầu tư dự án Khu đô thị phía Tây Nam tại phường Vinh Tân và xã Hưng Chính, TP. Vinh; thảo luận Đề án nhân sự và lịch trình thực hiện công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; phương án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX;…

Tin mới