mask

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua Kế hoạch thực hiện Thông báo của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến và thông qua Kế hoạch thực hiện Thông báo số 55 - TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua Kế hoạch thực hiện Thông báo của Bộ Chính trị ảnh 1

Sáng 2/6, tại phiên họp thường kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến và thông qua Kế hoạch thực hiện Thông báo số 55 - TB/TW (Thông báo số 55) ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW (Nghị quyết số 26) của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan. 

Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra

Mục tiêu Kế hoạch đặt ra là phát huy tốt hơn nữa những kết quả đạt được, quyết tâm khắc phục các hạn chế, khuyết điểm; từ đó tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 26 đã xác định; thực hiện đồng bộ, toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu trong Thông báo số 55; phấn đấu đến năm 2023 hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An theo Nghị quyết số 26. 

Kế hoạch cũng góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với vị trí, vai trò của tỉnh Nghệ An trong khu vực Bắc Trung bộ và cả nước; tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên và con người Nghệ An trong xây dựng và phát triển tỉnh nhà; thể hiện khát vọng, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, nỗ lực cao hơn, tạo sức bật mới, khắc phục khó khăn để xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đúng với vai trò là tỉnh trung tâm của vùng Bắc Trung bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua Kế hoạch thực hiện Thông báo của Bộ Chính trị ảnh 2
Phát biểu đóng góp vào dự thảo Kế hoạch, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đề nghị cần làm rõ nguồn lực xây dựng TP. Vinh thành đô thị thông minh, đồng thời kiến nghị có cơ chế đặc thù cho thành phố. Ảnh: Thành Duy

Chiều 21/3/2019, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị có phiên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Ngày 20/4/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Thông báo số 55 - TB/TW về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Kế hoạch nêu lên 6 nhiệm vụ cụ thể, trong đó tỉnh sẽ tập trung xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch 5 năm; bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách để đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp nhằm phát huy mọi khả năng, huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế, tạo chuyển biến rõ nét về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Đặc biệt, Nghệ An ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển thành phố Vinh toàn diện, hiện đại, sớm trở thành đô thị thông minh, đầu tàu tăng trưởng, trung tâm đổi mới sáng tạo của tỉnh và khu vực Bắc Trung bộ; tạo sự liên kết chặt chẽ, hiệu quả để phát triển vùng Bắc Nghệ An - Nam Thanh Hóa và Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh; tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển miền Tây Nghệ An.

Chủ động thu hút dòng vốn đầu tư

Ban hành kèm Kế hoạch là phụ lục phân công nhiệm vụ cụ thể với từng nội dung công việc gắn với mục tiêu, yêu cầu; phân công chỉ đạo, chủ trì, phối hợp.

Theo đó, để thực hiện Thông báo số 55 của Bộ Chính trị, Nghệ An xác định có 12 nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2045, trước mắt xây dựng phần kinh tế - xã hội, gắn với tổng rà soát và ban hành cơ chế chính sách cho giai đoạn sau.

Tỉnh sẽ tích cực làm việc, phối hợp với các bộ ngành liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung Khu kinh tế Đông Nam vào nhóm các khu kinh tế ven biển trọng điểm và cho phép điều chỉnh khu bến cảng chuyên dụng Đông Hồi thành khu bến cảng tổng hợp;…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua Kế hoạch thực hiện Thông báo của Bộ Chính trị ảnh 3
Nghệ An sẽ phối hợp, làm việc với các bộ, ngành liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung Khu kinh tế Đông Nam vào nhóm các khu kinh tế ven biển trọng điểm. Ảnh tư liệu

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng Kế hoạch để cụ thể hóa các nội dung, triển khai hiệu quả Thông báo số 55 đối với kết quả thực hiện các mục tiêu, định hướng mà Nghị quyết số 26 đã đặt ra cho Nghệ An. 

Đặc biệt, một trong những lĩnh vực then chốt để phát triển kinh tế là đầu tư, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh lưu ý, các cấp, ngành cần tiếp tục thực hiện giải pháp để tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy doanh nghiệp trên địa bàn phát triển; đồng thời chủ động thu hút hiệu quả các nhà đầu tư, nhất là trong bối cảnh dòng vốn đầu tư vào Việt Nam hiện rất rõ ràng.

Cũng trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến, thông qua nhiều nội dung quan trọng khác.

Tin mới