mask

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

(Baonghean.vn) - Sáng 2/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Tại điểm cầu Tỉnh ủy, cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh công tác tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh;…  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 ảnh 1
Toàn cảnh  Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại điểm cầu chính Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy.

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Trong năm 2020, mặc dù bối cảnh gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm và sự nỗ lực lớn, bám sát chỉ đạo của Trung ương và chương trình, kế hoạch đề ra, Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Năm qua, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục có bước phát triển, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 4,45%. GRDP bình quân đầu người đạt 43,15 triệu đồng. Thu ngân sách đạt 17.363 tỷ đồng. 

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh; tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp nhằm nâng cao giá trị sản xuất. Chương trình xây dựng nông thôn mới được duy trì tốt, tính đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 280 xã đạt chuẩn, tăng 35 xã so với năm 2019, có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 ảnh 2
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Môi trường kinh doanh được tập trung cải thiện, tăng cường công tác thu hút đầu tư, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tích cực hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư. Đặc biệt, trong năm 2020 đã bắt đầu có sự chuyển dịch tích cực cả các nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực quan tâm đầu tư vào tỉnh về sản xuất linh kiện điện tử.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, nhất là trong lĩnh vực y tế, công tác phòng, chống dịch bệnh được tăng cường, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid - 19 đạt hiệu quả cao. Toàn tỉnh cũng đã giải quyết việc làm cho hơn 38.700 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,42%.

Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp cũng tiếp tục lãnh đạo công tác sắp xếp tổ chức bộ máy các cấp, thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc; chương trình đối ngoại trong năm qua cũng được triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Ảnh: Thành Duy

Về công tác xây dựng Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường bám cơ sở; xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020; thảo luận, cho chủ trương về nhiều vấn đề quan trọng, toàn diện các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 ảnh 4
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh điều hành phần thảo luận tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh bằng hình thức phù hợp, đảm bảo yêu cầu; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội, quy chế hoạt động của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 ảnh 5
Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa trình bày tham luận với chủ đề: "Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với thực hiện công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính". Ảnh: Thành Duy

Tại hội nghị, lãnh đạo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã trình bày các tham luận liên quan đến công tác điều động, luân chuyển cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; đổi mới phương thực lãnh đạo của Đảng; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với thực hiện công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính;…

THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC, SÁNG TẠO, LINH HOẠT CÁC CHỦ TRƯƠNG, NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng bộ để có được những kết quả vững chắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2020 và nhiệt liệt chúc mừng các tổ chức Đảng và đảng viên đạt thành tích tiêu biểu năm 2020.

Năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tạo nền tảng để thực hiện mục tiêu cho từng năm và cả nhiệm kỳ. Tuy vậy, bối cảnh tình hình tiếp tục khó khăn, do dịch Covid -19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khả năng phục hồi kinh tế chậm, dự báo các yếu tố bất thường, nhất là thời tiết, thiên tai tiếp tục ảnh hưởng sâu đến phát triển kinh tế - xã hội. 

Kế thừa những kết quả đạt được và bài học trong lãnh đạo, chỉ đạo, nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng năm 2020 đã chỉ ra, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. 

Theo đó, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh; cụ thể hóa vào tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị một cách có hiệu quả. 

Tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ và quyết tâm của tất cả các cấp, các ngành; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mọi người dân cùng thực hiện mục tiêu kép: “vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân; vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới”.

Bênh cạnh đó, người đứng đầu Tỉnh ủy yêu cầu cần tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo của cấp ủy với hệ thống chính trị, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên; nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, nội chính, dân vận và văn phòng cấp ủy các cấp - coi đây là nhiệm vụ, động lực lớn, quan trọng cho sự phát triển.

Tập trung chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện nhanh, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch công tác và nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025).

Đặc biệt, công tác tham mưu triển khai phải cơ bản hoàn thành ngay trong năm 2021, tạo cơ sở quan trọng để thực hiện mục tiêu cho từng năm và cả nhiệm kỳ với tinh thần chung là phải chủ động, tích cực hơn; năng động, sáng tạo hơn; đạt được kết quả tổng thể cao hơn các năm trước và nhiệm kỳ trước; gắn liền với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, cấp ủy Đảng các cấp, nhất là việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX , đại hội đảng bộ các địa phương, đơn vị và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 ảnh 6
Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen cho 6 đảng bộ cấp trên cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020 gồm các đảng bộ: huyện Tân Kỳ, TP. Vinh, thị xã Thái Hòa, huyện Quỳ Châu, Công An tỉnh, Quân sự tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cũng yêu cầu tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19; tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm của làn sóng dịch bệnh mới, để chủ động ứng phó hiệu quả, như vậy mới có điều kiện chăm lo cho phát triển kinh tế - xã hội, triển khai thực hiện tốt Kết luận số 77 - KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động đại dịch Covid - 19 để phục hồi và phát triển kinh tế. 

Đặc biệt, người đứng đầu Tỉnh ủy yêu cầu tập trung khai thác các động lực phát triển mới trong bối cảnh khó khăn; chăm lo phát triển nông nghiệp, làm bệ đỡ, trụ đỡ cho nền kinh tế; tạo mọi điều kiện cho các dự án hoàn thành, đi vào hoạt động theo kế hoạch, đóng góp cho tăng trưởng.

Đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện tốt giải ngân đầu tư công, cải cách hành chính, thu hút đầu tư; nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là lĩnh vực thuế, hải quan ở cấp tỉnh, cấp huyện (nếu có); tiến hành rà soát, xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các cơ chế, chính sách cho giai đoạn 2021 -2025; 

Tiếp tục quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, cải thiện môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu

Tiếp tục chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là y tế - giáo dục, thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công; triển khai đồng bộ các kế hoạch, giải pháp đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là dịp diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 ảnh 7
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao tặng cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho cho Đảng bộ Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016 - 2020). Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý cần tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động xử lý từ cơ sở những vấn đề bức xúc nảy sinh, tiếp tục phát huy bài học về tinh thần đoàn kết, thống nhất, cộng sự trong toàn Đảng bộ; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả từ chính quyền, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp; khơi dậy sức mạnh nội lực trong nhân dân để thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2021.

“Với niềm tin, khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng bộ sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết, phấn đấu, quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ khóa XIX”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 6 đảng bộ cấp trên cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020 gồm các đảng bộ: huyện Tân Kỳ, TP. Vinh, thị xã Thái Hòa, huyện Quỳ Châu, Công an tỉnh, Quân sự tỉnh; tặng cờ cho Đảng bộ Công an tỉnh đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016 - 2020); 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 20 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh 5 năm liền (2016 - 2020); tặng Bằng khen cho 1 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh 5 năm liền (2016 - 2020); tặng cờ cho 5 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh 5 năm liền (2016 - 2020); tặng Bằng khen cho Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; tặng Bằng khen cho 44 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn hành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2016 - 2020).

Tin mới