mask

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An công bố sáp nhập phòng và bổ nhiệm cán bộ

(Baonghean.vn) - Sáng 29/10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức công bố quyết định sáp nhập phòng Chính sách cán bộ với Văn phòng Ban Tổ chức và công bố các quyết định về công tác cán bộ.
Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng và các Phó trưởng Phòng Tổng hợp - Chính sách cán bộ. Ảnh: Hồ Sỹ Kiều
Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng và các Phó trưởng Phòng Tổng hợp - Chính sách cán bộ. Ảnh: Hồ Sỹ Kiều

Hai bộ phận nói trên sau khi sáp nhập có tên: Phòng Tổng hợp - Chính sách cán bộ thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Một số biên chế, vị trí việc làm được điều chuyển từ Văn phòng Ban Tổ chức về Văn phòng Tỉnh ủy để thực hiện Đề án Văn phòng cấp ủy chung.

Cũng trong dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Chính sách cán bộ và công bố quyết định điều chuyển một số công chức.

Như vậy sau sáp nhập, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có 5 phòng chuyên môn, giảm 1 phòng, giảm 1 chức danh trưởng phòng, đảm bảo theo lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy đã được phê duyệt.

Hoạt động này cũng nhằm thực hiện Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 02/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tin mới