mask

Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao Nghệ An trong cách làm về kiểm tra, sát hạch công chức

(Baonghean.vn) - Liên quan đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ, Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận cách làm của Nghệ An khi ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Chiều 28/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội giao ban trực tuyến để đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 10 và 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. 

Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao Nghệ An trong cách làm về kiểm tra, sát hạch công chức ảnh 1
Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ trì. Ảnh: Thành Duy
Nhiều cách làm sáng tạo

Theo đánh giá, toàn ngành đã tham mưu hoàn thành 13 đề án lớn, quan trọng, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chuẩn bị đầy đủ các nội dung, tham mưu Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương 11, khóa XII được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đánh giá cao. 

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Một số địa phương đã thực hiện nghiêm túc, sớm hoàn thiện Báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý những sai sót, vi phạm về công tác cán bộ. 

Các mặt công tác thường xuyên được bảo đảm, toàn ngành đã quán triệt nghiêm túc Quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền…

Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao Nghệ An trong cách làm về kiểm tra, sát hạch công chức ảnh 2
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Nghệ An được Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận trên nhiều mặt công tác Tổ chức xây dựng Đảng như: tập trung tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020 -2025; tổ chức nhiều mô hình, cách làm sáng tạo và triển khai các giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Đặc biệt liên quan đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ, Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận cách làm của Nghệ An khi đã ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành kế hoạch kiểm tra, sát hạch công chức

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành kế hoạch kiểm tra, sát hạch công chức

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đối với những công chức có trình độ, năng lực yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, địa phương, đơn vị cần trao đổi, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Nếu không có tiến bộ thì xem xét giải quyết tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật.

"Chạy chức là không dùng"

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã đề dẫn các nội dung Hướng dẫn 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị toàn ngành tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIII; triển khai các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2019.

Đặc biệt, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trong đó chú ý công tác nâng cao chất lượng nhân sự theo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhưng phải đúng người, đúng việc; đảm bảo đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, trong xã hội. 

Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao Nghệ An trong cách làm về kiểm tra, sát hạch công chức ảnh 4
 Đồng chí Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh minh họa: xaydungdang.org.vn

“Đây là việc hết sức trọng tâm, đề nghị các đồng chí dành nhiều thời gian cho công việc này, đặc biệt là công tác nhân sự, tránh để lọt vào những nhân sự không đủ tiêu chuẩn, điều kiện nhưng không bỏ sót những đồng chí có đức, có tài; không để cho chạy chức, chạy quyền. Chạy là không dùng” - Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh. 

Muốn làm được cái này, các cơ quan tham mưu phải phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu gương của mình. Cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo riết ráo và kiểm tra thường xuyên. 

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng đề nghị tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các Quy định về trách nhiệm nêu gương; Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII, trong đó chú ý về công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ…

Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao Nghệ An trong cách làm về kiểm tra, sát hạch công chức ảnh 5
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Kết luận hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, cấp ủy các cấp, ngành Tổ chức xây dựng Đảng toàn tỉnh tiếp thu thực hiện tốt các nội dung theo kết luận của Trưởng ban Tổ chức Trung ương. 

Đánh giá lại nhiệm vụ thời gian vừa qua cho thấy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu chủ động, có chất lượng các nội dung công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý trong thời tới cần tiếp tục nắm thật chắc tình hình các địa phương, đơn vị để chủ động xử lý các vấn đề phức tạp và có phương án cụ thể; tiếp tục nghiên cứu, đổi mới hình thức triển khai nghị quyết đảm bảo thiết thực và hiệu quả nhất. 

Tin mới