Ban Tổ chức Trung ương: Thực hiện ngay việc rà soát, sàng lọc đảng viên

(Baonghean.vn) - Theo Ban Tổ chức Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện ngay việc rà soát, sàng lọc đảng viên trong chi bộ, đảng bộ theo Chỉ thị 28 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ngày 21/1/2019, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 28 -CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Theo đó, tại điểm 4 Chỉ thị 28 có nêu: Trước mắt, từ nay đến ngày 19/5/2019, các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành một đợt rà soát đội ngũ đảng viên, qua đó làm rõ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, những đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt hoặc đã chuyển sinh hoạt đảng, nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền, những đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước, những đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp, qua đó chọn lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách.

Vừa qua, có ý kiến cấp ủy cấp tỉnh đề nghị Ban Tổ chức Trung ương cho biết, cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ vào Chỉ thị để thực hiện ngay hay phải chờ Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn vì đây là nội dung mới.

Về vấn đề này, tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng vừa qua, Ban Tổ chức Trung ương cho biết, nội dung chỉ đạo trên của Ban Bí thư đã rất cụ thể, vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện ngay việc rà soát, sàng lọc đảng viên trong chi bộ, đảng bộ của mình theo các nội dung trên.

Tin mới