mask

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo đợt tuyên truyền cao điểm về bầu cử

(Baonghean.vn) - Ngày 26/4, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ký ban hành Công văn số 318-CV/BTGTU về việc đôn đốc đợt tuyên truyền cao điểm về công tác bầu cử.
Hình ảnh đẹp vể ngày hội bầu cử.
Trang trí cờ hoa chào mừng ngày hội bầu cử ở huyện Tương Dương. Ảnh: Đình Tuân

Theo đó, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (tổ chức vào ngày 23/5/2021) diễn ra thành công tốt đẹp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan thường trực của Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử của Trung ương, của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri tham gia cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, khách quan, an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền theo Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU, ngày 25/01/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong đó tập trung đẩy mạnh đợt tuyên truyền cao điểm 15 ngày trước bầu cử.

Cụ thể: Tuyên truyền nghiệp vụ, trách nhiệm của cử tri; tiêu chuẩn của ứng cử viên, hoạt động vận động bầu cử, cách thức đi bỏ phiếu; hướng dẫn trang trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc; ảnh, tượng Bác Hồ; bố trí hòm phiếu; ma-két, băng-rôn, khẩu hiệu (chỉnh trang, thay mới các cờ Đảng, cờ Tổ quốc đã cũ, rách; các băng-rôn khẩu hiệu không đảm bảo; chủ động phương án đề phòng thời tiết bất thường để bổ sung thay thế kịp thời).

Tổ chức chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường tại các điểm diễn ra bầu cử, đảm bảo khang trang, sạch sẽ, an toàn. Bên cạnh đó, trên cơ sở nội dung tuyên truyền của tỉnh, các địa phương, đơn vị biên tập, lồng ghép với nhiệm vụ chính trị, chương trình văn hóa, văn nghệ để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền đa dạng, phong phú.

Người dân theo dõi danh sách bầu cử
Cử tri xã Bồng Khê (Con Cuông) theo dõi danh sách bầu cử. Ảnh: Bá Hậu 

Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên, hội viên; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên, học sinh diễu hành cổ động trước ngày bầu cử, bắt đầu từ ngày 19/5/2021. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các phong trào thi đua lao động, sản xuất, tạo không khí ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội gắn với bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh tại cơ sở; tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, lợi dụng quá trình tổ chức cuộc bầu cử để xuyên tạc, chống phá đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Tin mới