Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mời chào hàng cạnh tranh xuất bản sách

(Baonghean.vn) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Xuất bản sách "Biên niên Lịch sử Đảng bộ tỉnh Nghệ An (2005 - 2015)".

- Tên bên mời thầu: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An.

- Tên gói thầu: Xuất bản sách "Biên niên Lịch sử Đảng bộ tỉnh Nghệ An (2005 - 2015)".

- Tên dự án: Xuất bản sách "Biên niên Lịch sử Đảng bộ tỉnh Nghệ An (2005 - 2015)".

Phần công việc: Biên tập, chế bản, sửa bản in, đọc duyệt thẩm định, hoàn thiện bản thảo, phục chế tài liệu, dựng bìa, in ấn.

- Nguồn vốn: Kinh phí biên soạn sách "Biên niên Lịch sử Đảng bộ tỉnh Nghệ An (2005 - 2015)" đã được bố trí tại quyết định số 1006-QĐ/TU ngày 14/2/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 đối với các cơ quan hưởng ngân sách Tỉnh ủy.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào giờ hành chính từ ngày 11/2/2019 đến ngày  14/2/2019.

- Địa chỉ phát hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An. Số 309 đường Võ Nguyên Hiến, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất trước 9 giờ ngày 20/2/2019, tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY NGHỆ AN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới