mask

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh ký quy chế phối hợp

(Baonghean.vn) - Chiều 22/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp giai đoạn 2012-2017 và ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2017-2022.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đại diện các phòng, ban của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh từ tháng 5/2012, hàng năm lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị làm việc, trao đổi thông tin về những vấn đề trong lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị; đào tạo bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn do yêu cầu đặt ra để hai bên cùng phối hợp.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cung cấp cho Trường Chính trị tỉnh những nội dung thông tin về định hướng công tác giáo dục lý luận chính trị, văn hóa, khoa giáo, công tác nghiên cứu lịch sử Đảng, thời sự, chính sách…

Đồng chí Hồ Phúc Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị hai bên tăng cường mối quan hệ phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo và giảng dạy lý luận chính trị trong giai đoạn 2017-2022. Ảnh Thanh Lê
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp đề nghị hai bên tăng cường mối quan hệ phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo và giảng dạy lý luận chính trị trong giai đoạn 2017-2022. Ảnh: Thanh Lê

Hai đơn vị thường xuyên trao đổi cung cấp thông tin liên quan đến công tác chuyên môn; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo khoa học; xây dựng và tham gia thẩm định chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên…

5 năm qua, sự phối hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh đã góp phần làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, nâng cao chất lượng đào tạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trước yêu cầu mới; kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch được giao, góp phần thiết thực vào công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; vào thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tại hội nghị, hai đơn vị trao đổi, thảo luận đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân trong việc thực hiện quy chế phối hợp.

Trên cơ sở phát huy kết quả đạt được, có biện pháp khắc phục hạn chế, sửa đổi, bổ sung vào quy chế phối hợp giữa hai bên để tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo và giảng dạy lý luận chính trị trong giai đoạn 2017-2022.

Ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Trường Chính trị tỉnh giai đoạn 2017-2022. Ảnh: Thanh Lê
Tiế hành ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Trường Chính trị tỉnh giai đoạn 2017-2022. Ảnh: Thanh Lê

Theo đó, hai bên thống nhất thường xuyên trao đổi cập nhật thông tin, phối hợp trong công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, hội thảo khoa học, thao giảng, tạo điều kiện các giảng viên Trường Chính trị tham gia các lớp học tập Nghị quyết, các hội nghị báo cáo viên, lớp tập huấn liên quan đến chuyên môn của Trường để nâng cao nghiệp vụ phục vụ công tác giảng dạy; đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

Định kỳ hàng năm lãnh đạo hai đơn vị đánh giá kết quả phối hợp,trao đổi tình hình, định hướng các nội dung công tác hàng năm. Thông qua công tác phối hợp góp phần làm tốt công tác tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm.

Thanh Lê

Tin mới