Bảo hiểm xã hội thành phố Vinh sáp nhập về Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Kể từ ngày 01/01/2020, Bảo hiểm xã hội thành phố Vinh sáp nhập về Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An.

Thực hiện Kế hoạch số 2596/KH-BHXH ngày 19/7/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thực hiện Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã thực hiện việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản theo cơ cấu tổ chức mới.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tổ chức diễu hành tuyên truyền lưu động về chính sách BHXH, BHYT. Ảnh tư liệu: Thành Chung
Theo đó, kể từ ngày 01/01/2020, Bảo hiểm xã hội thành phố Vinh sáp nhập về Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An. Việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Vinh do Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An trực tiếp thực hiện.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An sẽ làm việc tại 2 cơ sở. Trụ sở chính: Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An; Địa chỉ: Số 04 đường Trường Thi, thành phố Vinh; Trụ sở 2: Các phòng nghiệp vụ: Thanh tra Kiểm tra; Truyền thông và Phát triển đối tượng; Lưu trữ hồ sơ (thuộc Văn phòng).  Địa chỉ: Số 66 đường Nguyễn Sỹ Sách , thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

P.V

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới