mask

“Bất cứ một sự hoen mờ nào của đảng viên cũng đều ảnh hưởng hình ảnh của Đảng“

(Baonghean.vn) - Đó là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị góp ý sửa đổi Quy định số 101/QĐ – TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và xây dựng quy định của Bộ Chính trị về phòng, chống chạy chức, chạy quyền do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định,
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông khẳng định: Đảng lãnh đạo bằng nhiều hình thức khác nhau, từ tư tưởng, chính trị, tổ chức cho đến công tác cán bộ; trong đó suy cho cùng, công tác cán bộ là khâu quan trọng bậc nhất. Chính Bác Hồ chúng ta cũng đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của công việc”.

Và trong xã hội, đối với nhân dân, vị trí, vai trò của Đảng, hình ảnh của Đảng được hiện hữu một cách trọn vẹn ở người đảng viên; đảng viên tốt thì Đảng tốt và ngược lại, bất cứ một sự hoen mờ nào của đảng viên cũng đều làm cho hình ảnh, vị trí của Đảng bị ảnh hưởng và thậm chí là ảnh hưởng nghiêm trọng.

Phân tích những sức sống mới của nền kinh tế khi chúng ta thực hiện theo cơ chế thị trường, đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng cho rằng, cơ chế thị trường đã tạo ra rất nhiều mặt trái cùng những hiện tượng tiêu cực. Nổi lên là tình trạng sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, sự thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên, làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tham nhũng, tiêu cực, lãng phí từ lâu đã được cảnh báo là một nhân tố ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng, nhưng đến nay vẫn còn hiện hữu và biểu hiện một cách nhức nhối. Nhiều đảng viên, cán bộ của Đảng không còn coi tổ chức Đảng là nơi để mình cống hiến, để mình hy sinh, để mình phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng; mà coi là nơi tạo ra điều kiện để họ “vinh thân phì gia”. Họ không còn gương mẫu nữa, mặc dù lý tưởng của Đảng vẫn rất đẹp, rất lung linh.

Quang cảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cũng nêu vấn đề: Thiếu gương mẫu là một biểu hiện của sự xuống cấp nghiêm trọng về thực hiện tính tiên phong, sự hy sinh, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên. Chạy chức, chạy quyền là một dạng đặc biệt của tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; nó vô cùng nguy hiểm vì diễn ra ngay tại cái “gốc” của công việc là cán bộ.

“Việc Ban Tổ chức Trung ương lựa chọn 2 nội dung về sơ kết 5 năm, bổ sung sửa đổi Quy định số 101/QĐ – TW, ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và xây dựng quy định của Bộ Chính trị về phòng, chống chạy chức, chạy quyền, để tổ chức hội thảo lần này có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, mang tính thời sự cao đối với công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay để tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với những thực trạng nêu trên trong Đảng và trong xã hội” – Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh.

Tin mới