mask

Bầu lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII

(Baonghean.vn) - Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII có 4 Ban gồm: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội và Dân tộc.
Bầu lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII ảnh 1
Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh khóa XVIII điều hành phiên họp. Ảnh: Thành Duy

Theo quy định của luật, HĐND tỉnh thành lập Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội; riêng nơi nào có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số thì thành lập Ban Dân tộc. 

Tại kỳ họp, đối chiếu các quy định của pháp luật hiện hành, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban Dân tộc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định: Ban Dân tộc của HĐND tỉnh được thành lập khi có 2 trong 3 tiêu chuẩn, điều kiện là: Tỉnh có trên 20.000 người dân tộc thiểu số sống tập trung thành cộng đồng làng, bản; Tỉnh có trên 5.000 người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển; Tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn xung yếu về an ninh, quốc phòng; địa bàn xen canh, xen cư; biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số nước ta và nước làng giềng thường xuyên qua lại.

Bầu lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII ảnh 2
Ông Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày Tờ trình Nghị quyết về thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Tỉnh Nghệ An thỏa mãn tất cả các điều kiện để thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Vì hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 1,2 triệu người sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi (chiếm 36% dân số toàn tỉnh), trong đó, có gần 500.000 người là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 14,76% dân số toàn tỉnh và 41% dân số vùng miền Tây).

Nghệ An có 47 dân tộc anh em cùng sinh sống. Diện tích vùng dân tộc thiểu số, miền núi là 13.745 km2, chiếm 83% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, có 27 xã của 6 huyện biên giới tiếp giáp hơn 468 km đường biên giới với nước bạn Lào. 

Tiếp đó, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII đã bầu lãnh đạo các ban: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội, Dân tộc.

Bầu lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII ảnh 3
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, ông Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở Tư pháp được bầu giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVIII; ông Trần Đình Toàn - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVII tiếp tục được bầu giữ chức Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVII. 

Ông Cao Tiến Trung - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVII được bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVIII. Ông Hoàng Lân - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐNĐ tỉnh khóa XVII được bầu giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND khóa XVIII. 

Bầu lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII ảnh 4
Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa, cảm ơn các đồng chí Phó Chủ tịch và lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh khóa XVII. Ảnh: Thành Duy
Bầu lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII ảnh 5
Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Ông Chu Đức Thái - Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An được bầu giữ chức Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐNĐ tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Bà Lục Thị Liên - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVII được bầu giữ chức Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XVIII. 

Bà Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVII tiếp tục tái cử Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVIII.

HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết quy định số lượng Ủy viên các Ban HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cụ thể, các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội và Dân tộc, mỗi ban có 7 Ủy viên.

Tin mới