mask

BCH Đảng bộ tỉnh thông qua Chương trình hành động về cải cách chính sách tiền lương

(Baonghean.vn) - Theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27 - NQ/TW, đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.
BCH Đảng bộ tỉnh thông qua Chương trình hành động về cải cách chính sách tiền lương ảnh 1
Sáng 29/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ 14. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Thành Duy
 Áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27 - NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Nghị quyết số 27).

Theo đó, mục tiêu là đến năm 2021, hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị; đổi mới hệ thống tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); phấn đấu đạt tỷ lệ tinh giản biên chế theo đề án đã được phê duyệt (đạt tối thiểu 10% tổng biên chế so với năm 2015). 

Đến năm 2021, mục tiêu được đặt ra là tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp; thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh. 

Chương trình hành động Nghị quyết số 27 cũng chỉ rõ đến năm 2021, thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng hàng năm trên địa bàn tỉnh theo quy định của Chính phủ, khả năng chi trả của doanh nghiệp để mức lương tối thiểu đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình.

Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp; thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước theo phương thức khoán chi tiền lương gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp; thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước theo phương thức khoán nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Hướng dẫn chi quỹ tiền thưởng

Kết luận nội dung về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị tập trung phê duyệt lại Đề án vị trí việc làm để có căn cứ xây dựng bảng lương. 

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, ngành chức năng nghiên cứu để có hướng dẫn về chi lương cho đội ngũ cán bộ, công chức xã vì sắp tới sắp tới sẽ tiến hành khoán kinh phí cấp xã.

Giao dịch ngân sách tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An. Ảnh Thành Duy
Giao dịch ngân sách tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Mặt khác, Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII về cải cách chính sách tiền lương quy định quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp để thủ trưởng các cơ quan chi theo hình thức khen thưởng dựa trên đánh giá năng suất lao động của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công).

Từ chủ trương chung này của Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu khi triển khai thực hiện phải có hướng dẫn kèm theo để các đơn vị thực hiện. 

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cũng đề nghị trên cơ sở các khung quy định pháp luật cho phép, cần nghiên cứu quy định về tiền lương đối với các đơn vị giao tự chủ. 

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28 -NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu, ngành chức năng cho các kế hoạch triển khai cụ thể, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28.

Tin mới