mask

BĐBP Nghệ An phát huy vai trò cá nhân trong tự học, tự rèn

(Baonghean.vn) - Ngày 2/11, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương dẫn đầu đã có buổi làm việc với Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An để kiểm tra việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí Dương Bá Thành - Hàm vụ trưởng tổng hợp văn phòng TW Đảng; Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nghệ An.

Thời gian qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết kịp thời, nghiêm túc trong toàn Đảng bộ, đến nay 100% tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên đã được quán triệt, học tập và triển khai thực hiện.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, UVTW Đảng, phó Chủ nhiệm UBKT TW, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá kết luận
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại buổi kiểm tra.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã xây dựng bổ sung chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết và triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, tình hình nhiệm vụ, tinh thần, thái độ, trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy BĐBP tỉnh đã kịp thời ban hành các quy chế, quy định; đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác trong BĐBP tỉnh, đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng các quy chế trong lãnh đạo điều hành đơn vị; đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị từ đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

Đại tá Nguyễn Văn Túy - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Nghệ An báo cáo về những cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy BĐBP Nghệ An.
Đại tá Nguyễn Văn Túy - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Nghệ An báo cáo về những cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy BĐBP Nghệ An.

Việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XI) đã kịp thời khắc phục những bức xúc nổi cộm, khuyết điểm hạn chế. Qua đó làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, hành động của cấp ủy, tổ chức đảng và của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy tinh thần tích cực, vai trò trách nhiệm của từng cá nhân trong tự học, tự rèn, tự trau dồi phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, cộng sự hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Việc quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/ 5/2016 của Bộ Chính trị đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc thêm về ý nghĩa, tầm quan trọng, trách nhiệm, niềm vinh dự, tự hào trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó tự trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận, năng lực hoạt động thực tiễn, phẩm chất đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác được giao.

BĐBP Nghệ An tích cực giúp đỡ đồng bào phát triển kinh tế.
BĐBP Nghệ An tích cực giúp đỡ đồng bào phát triển kinh tế.

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, biểu dương những cách làm hay, sáng tạo có hiệu quả trong quán triệt, học tập, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng bộ BĐBP Nghệ An trong thời gian qua.

Đồng chí tin tưởng trong thời gian tới Đảng bộ BĐBP Nghệ An sẽ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, địa phương, Quân đội, BĐBP để xây dựng lực lượng BĐBP Nghệ An ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới./.

Hùng Phong

Tin mới